Університет сьогодні

27 серпня 2008 року Указом президента України Державному агроекологічного університету надано статус національного. Наш університет є центром науки, культури в регіоні, а також структурною ланкою системи безперервної екологічної освіти.

Університет має 8 факультетів:

До складу університету входять:

Навчальний процес забезпечують 45 кафедр та біля 80 їх філій, у тому числі кафедри екологічного профілю: загальної екології, агроекології, моніторингу навколишнього природного середовища, економіки навколишнього середовища та екосоціології, екології лісу та меліорації, технічного сервісу та інженерної екології, охорони природних ресурсів.

Основні завдання:

Житомирський національний агроекологічний університет готує кадри екологічного спрямування для аграрного сектору економіки за спеціальностями:

Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється через аспірантуру за 15 спеціальностями.

При університеті працює спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук із спеціальності "Екологія".

Інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультативного забезпечення забезпечує перепідготовку і післядипломне підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів зі спеціальностей університету, надання другої вищої освіти зі спеціальності «Облік і аудит», «Менеджмент організацій та адміністрування».

У межах міжнародного партнерства університет співпрацює з Росією, Німеччиною, Швецією, Польщею, Італією, США, Великобританією, Францією, Данією, Нідерландами.

Основні завдання міжнародного співробітництва:

Важливим напрямом міжнародної діяльності є надання можливості студентам вивчення новітніх сільськогосподарських технологій та організації приватного бізнесу при проходженні виробничої практики у фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Франції, Данії, Нідерландах, Польщі, Австрії, США.

В університеті розроблені і впроваджені концепції безперервної екологічної освіти та виховання, національно-громадського, політичного, правового, морально-етичного, художньо-естетичного, статевого, фізичного та трудового виховання.

Здійснюється підготовка резерву керівників аграрних підприємств зі складу студентів старших курсів усіх спеціальностей.

Створені клуби за інтересами: поезії, авторської пісні, "Здоров'я", "Витівник" та збірна команда КВК університету.

Успіхом у глядачів користуються фольклорно-обрядовий ансамбль, духовий оркестр та естрадно-джазовий ансамбль.

Хору університету та студентському театру "Веста" присвоєно звання "Народного".

Серед вихованців університету є майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту, кандидати в майстри спорту.

До послуг студентів – бібліотека з загальним фондом 400 тис. примірників, 7 читальних залів, 2 критих спортивних зали, спортивні майданчики, 8 гуртожитків.

В університеті діє відділ громадського харчування, до складу якого входить 4 їдальні, 2 кафе, 5 буфетів. Харчування студентів і співробітників здійснюється за пільговими цінами.

У санаторії-профілакторії студенти отримують спецхарчування та медичне обслуговування. У середньому за рік оздоровлюється білье ніж 700 студентів.

Працює лікарський оздоровчий пункт, де надається кваліфікована медична допомога терапевта, стоматолога, гінеколога, лікаря з лікувальної фізкультури.