Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Дисципліни

Кафедра забезпечує викладання 31 навчальної дисципліни:

- економіка підприємства;

- внутрішній економічний механізм підприємства;

- економіка і організація інноваційної діяльності;

- економіка і фінанси підприємства;

- економіка виробництва продукції тваринництва;

- економіка сільськогосподарського виробництва;

- економіка та організація діяльності об’єднань підприємств;

- демографія;

- національна економіка;

- економічна діагностика;

- економічне оцінювання;

- методологія наукових досліджень;

- регіональна економіка;

- соціальна економіка;

- стратегія підприємства;

- управління потенціалом підприємства;

- управління регіональним розвитком;

- економіка виробництва та маркетинг м’ясних продуктів;

- економіка виробництва та маркетинг молочних продуктів;

- світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність;

- ціна та ціноутворення;

- державне регулювання економіки;

- розміщення продуктивних сил та інфраструктура ринку;

- розміщення продуктивних сил і регіональна економіка;

- економічний ризик та методи його вимірювання;

- ризикологія;

- системи технологій;

- світове сільськогосподарське виробництво;

- потенціал підприємства: формування та оцінювання.