Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економічної теорії

  Створена 23 серпня 2001 року. Завідувачем кафедри з часу її створення є кандидат економічних наук, доцент В.П. Якобчук.

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 13 співробітників: професор, доктор економічних наук Є.І. Ходаківський; доценти, кандидати економічних наук В.П. Якобчук, Т.Т. Горобчук, Л.І. Симоненко, М.І. Сайкевич, В.А. Довженко, О.В. Захаріна, С.В. Тищенко; асистенти, кандидати економічних наук О. В. Іванюк, І.Л. Литвинчук, І.В. Кравець; асистент О.М. Шатило; старший лаборант Н.С. Пугачова.

Викладачі кафедри проводять заняття на факультетах: обліку та фінансів, економіки та менеджменту, лісового господарства, агрономічному, екологічному, технологічному, інженерно-технічному та ветеринарної медицини, а також в Інституті післядипломної освіти та дорадництва.


Співробітники кафедри, В.П. Якобчук (третя зліва)


Основні навчальні курси кафедри: основи економічної теорії; політична економія; мікроекономіка; макроекономіка; історія економічних вчень; теорія міжнародної торгівлі; історія економіки та економічної думки; інтелектуальна власність; методика економічних досліджень у фінансах; методологія та організація наукових досліджень; сучасні економічні теорії.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес; організовують керівництво науково-дослідною роботою аспірантів та здобувачів, курсовими і дипломними проектами студентів; систематично підвищують теоретичний рівень і практичний досвід; беруть участь у профорієнтаційній роботі серед сільської молоді, у наукових та методичних семінарах і конференціях, налагоджують творчі зв'язки з кафедрами інших вузів. На кафедрі розроблені методичні рекомендації з усіх дисциплін, що викладаються.

Науково-дослідна робота колективу кафедри під науковим керівництвом доцента В.П. Якобчук на основі синергетичного аналізу та прогнозування діяльності складних дисипативних економічних і соціальних систем спрямована на вивчення регіональних аспектів аграрної реформи та особливості аграрної політики в Україні, напрямів трансформації земельних відносин та форм господарювання на землі, комплексне вивчення модифікації економічних відносин у ринковій економіці.