Факультет економіки та менеджменту

Кафедра іноземних мов

  Загальна інформація

Кафедра заснована у 1963 році. Першим завідувачем кафедри був старший викладач А.В. Ніколаєв. Тривалий час завідували кафедрою А.Д. Прилуцька та С.Г. Шевченко. З 1996 року її очолює кандидат філологічних наук, доцент Е.Ф. Маліновський.

На кафедрі працює 22 викладачі, які ведуть заняття з англійської, німецької, французької, латинської та української мов. Серед них 15 старших викладачів: Е.Ф. Маліновський, І.М. Ґадзевич, В.В. Ільєнко, О.Д. Кабаченко, С.В. Ващенко, Н.В. Лихошвед, Л.М. Литньова, Т.В. Лесь, М.В. Мороз, Є.М. Пропастін, Л.І. Несік, Т.І. Коляда, З.С. Венгловська, Т.А. Шибінська, З.А. Білошицька.

З відкриттям спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств” вивчення іноземних мов набуло більшого значення. Викладачі кафедри розробили більше 120 робочих програм, які складені згідно з вимогами модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів в контексті входження в Болонську систему освіти.

Науково-методична тема, яку розробляють викладачі кафедри, – “Удосконалення викладання іноземних мов у негуманітарному вузі”. Результати цих пошуків впроваджуються у навчальний процес та сприяють підвищенню знань студентами університету.

З метою вдосконалення науково-методичного забезпечення дисципліни “Іноземна мова” видано чотири навчальних посібники з англійської, німецької та латинської мов, які передбачають поглиблене вивчення іноземної мови студентами всіх факультетів. При цьому враховується не лише спеціалізація окремих факультетів, але й загальний напрямок навчання в університеті –екологізація.

Широко використовується аудіо-, теле-, відеоапаратура, заняття проводяться у лінгафонному кабінеті.

З 2000 року рішенням ректорату проводиться іспит на отримання студентами сертифікату “референт-перекладач”.

Зв’язки університету з Францією, Австрією, Великобританією, Німеччиною, Данією, Голландією, Швецією дають можливість студентам, які мають достатній рівень знань з іноземної мови, проходити виробничу практику в цих країнах. На конкурсній основі проводиться відбір студентів, які протягом 3–12 місяців набувають досвіду господарювання у фермерських господарствах і, склавши відповідні екзамени, одержують сертифікат спеціаліста сільського господарства міжнародного зразка. Щорічно стажування проходять більше 400 студентів.

Враховуючи тісне співробітництво університету з багатьма зарубіжними навчальними закладами та науковцями, викладачі кафедри надають значну допомогу спеціальним кафедрам щодо перекладу наукових праць з іноземних та на іноземні мови. Вони працюють перекладачами на міжнародних наукових конференціях, які відбуваються в університеті, на робочих зустрічах з науковцями з Німеччини, Польщі, Італії, Литви, а також під час обміну науковцями ЖНАЕУ та університетів Данії та Франції.

Викладачі кафедри – активні учасники громадського життя вузу, куратори академічних груп. Вагомим є їх внесок у підготовку до друку наукових праць вчених університету.