Факультет економіки та менеджменту

Кафедра іноземних мов

  Завідувач кафедри

Маліновський Едуард Феліксович –
завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

У 1985 р. закінчив з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут ім.І. Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

В Житомирському національному агроекологічному університеті працює з 1996 року.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – «Германські мови» на тему «Функціонування простого контактного повтору в сучасному англомовному дискурсі» захистив у 2006 р. в Харківському національному університеті ім.В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: контрастивне зіставлення моделей простого контактного повтору в англійській, українській та німецькій мовах.

Викладає навчальні дисципліни: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

1) Маліновський Е.Ф. Англійська мова повсякденного спілкування: метод. рек. / Е.Ф.Маліновський. – Житомир, 2006.– 175 с.

2) Маліновський Е.Ф. Німецька мова: навч. посіб. / Е.Ф. Маліновський. – Житомир, 2006. – 273 с.

3) Маліновський Е.Ф. Агробізнес, навч. посіб. [з англ. мови] / Е.Ф. Маліновський. – Житомир, 2008. – 100 с.

4) Маліновський Е.Ф. До проблеми викладання термінологічної лексики у вищих технічних закладах освіти / Е.Ф. Маліновський // XVII наук.-метод. конф. ЖВІРЕ ім. С.П. Корольова. – Житомир, 2008. – С.151–152.

Контактна інформація:

м. Житомир, бульвар Старий, 7

тел.(0412) 22-15-11