Факультет економіки та менеджменту

Кафедра маркетингу

Науково-дослідна робота

Напрями наукових досліджень та наукові праці виклдачів кафедри

Науково-педагогічний персонал
Зіновчук Віталій Володимирович Сільськогосподарська кооперація і вертикальна інтеграція в агробізнесі. Стратегічне планування розвитку аграрного сектора
Ільчук Микола Максимович Розвиток аграрного підприємництва
Циганок Володимир Миколайович Проведення маркетингових досліджень, розробка та просування брендів, розробка та впровадження заходів з формування попиту та стимулювання збуту продукції підприємств
Степура Максим Олександрович Логістика в АПК
Буднік Ольга Миколаївна Маркетингова діяльність підприємств. Становлення та розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону
Волкова Інна Михайлівна Mаркетингові дослідження підприємств аграрного сектора
Степаненко Наталія Іванівна Стратегічні імперативи товарної політики сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, імплементація
Власенко Олена Павлівна Управління трансакційними витратами в агробізнесі. Методологічні аспекти промислового маркетингу в агробізнесі
Яцкова Анна Дмитрівна Формування та використання персоналу сільськогосподарських кооперативів
Кравчук Ігор Анатолійович Управління маркетингом в агробізнесі, маркетинг у продовольчій сфері
Ращенко Анастасія Вікторівна Екологічний маркетинг у сільськогосподарських підприємствах

Аспіранти

Данкевич Віталій Євгенович Оптимізація виробничої структури високотоварних сільськогосподарських підприємств
(Науковий керівник: д.е.н., професор Зіновчук В.В.)
Гаращук Володимир Олександрович Стратегічне планування діяльності підприємств хлібопекарської галузі (Науковий керівник: д.е.н., професор Зіновчук В.В.)
Кравчук Ігор Анатолійович Управління маркетингом підприємств харчової промисловості
(Науковий керівник: д.е.н., професор Зіновчук В.В.)
Кузоваткін Володимир Олександрович Формування і функціонування інформаційно-консультативної інфраструктури аграрного ринку
(Науковий керівник: д.е.н., професор Зіновчук В.В.)
Циганок Юлія Володимирівна Використання брендингу для підвищення конкурентоспроможності продукції птахівничих підприємств
(Науковий керівник: д.е.н., професор Зіновчук В.В.)
Якимець Вікторія Вікторівна Формування доданої вартості в умовах вертикальної інтеграції підприємств м’ясопереробної галузі
(Науковий керівник: д.е.н., професор Зіновчук В.В.)
Зима Катерина Науковий керівник: д.е.н., професор Ільчук М.М.