Факультет економіки та менеджменту

Кафедра маркетингу

Навчально-методична робота

Перелік дисциплін, якi викладаються працiвниками кафедри

Дисципліни Викладачі Фахове спрямування
Маркетинг Циганок Володимир Миколайович
Буднік Ольга Миколаївна
Волкова Інна Михайлівна
Власенко Олена Павлівна
Ращенко Анастасія Вікторівна
Кравчук Ігор Анатолійович
"Менеджмент ЗЕД"
"Менеджмент організацій"
"Економіка підприємства"
"Облік і аудит"
"Фінанси і кредит"
Міжнародний маркетинг Зіновчук Віталій Володимирович
Волкова Інна Михайлівна
Тарасович Людмила Валеріївна
"Менеджмент ЗЕД"
Основи маркетингу Волкова Інна Михайлівна
Власенко Олена Павлівна
"Правознавство"
Реклама та зв’язки з громадськістю Циганок Володимир Миколайович
Ращенко Анастасія Вікторівна
"Менеджмент організацій"
Стратегічний маркетинг Тарасович Людмила Валеріївна "Економіка підприємства"
Логістика Степура Максим Олександрович
Яцкова Анна Дмитрівна
"Менеджмент ЗЕД"
"Менеджмент організацій"
"Фінанси і кредит"
Сільськогосподарська кооперація Зіновчук Віталій Володимирович
Тарасович Людмила Валеріївна
Яцкова Анна Дмитрівна
"Менеджмент ЗЕД"
"Менеджмент організацій"
Кооперація в АПК Тарасович Людмила Валеріївна
Яцкова Анна Дмитрівна
 "Економіка підприємства"
Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність Буднік Ольга Миколаївна
Власенко Олена Павлівна
"Агрономія"
Сертифікація та конкурентоспроможність товарів Власенко Олена Павлівна
Яцкова Анна Дмитрівна
"Менеджмент ЗЕД"
Основи митної справи Степура Максим Олександрович "Менеджмент ЗЕД"
Міжнародне митне регулювання Степура Максим Олександрович "Менеджмент ЗЕД"
Товарна політика підприємства Степаненко Наталія Іванівна "Менеджмент ЗЕД"
 

Методичне забезпечення

Маркетинг

1. Методичні матеріали з курсу «Маркетинг», Маркетинг – тренінг «Збутова політика підприємства» 1-ий етап тренінгу. Як завоювати нові ринки та платоспроможних покупців. Практика створення та розвитку професійних структур збуту. – Житомир: вид-во "Державна агроекологічна академія України". – 1997. – 40 с. (у співавторстві: Юргутіс І.А., Зінчук Т.О., Кравчук І.І.).
2. Методичні рекомендації з вирішення практичних задач «Маркетингу» для студентів спеціальностей 7.050.106 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства», 7.050.202 «Аграрний менеджмент», 7.050.106 «Облік і аудит». – Житомир: вид–во "Державна агроекологічна академія України". – 1997. – 60 с. (у співавторстві: Кравчук І.І.).
3. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки курсових робіт з маркетингу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальностями 6.050.100 «Облік і аудит» та 6.050.201 «Менеджмент організацій». – Житомир: вид-во "ДАУ". – 2004. – 15 с. (у співавторстві: Овдіюк О.М.).
4. Методичні матеріали учбового курсу – тренінгу «Основи бізнесу і навички ділового спілкування по спеціалізації маркетинг і продажі». – К.: Business-Link. 2005. – 174 с. (у співавторстві: Котвіцька О.В.).
5. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з курсу “Маркетинг” для студентів спеціальності "Облік і аудит" стаціонарної форми навчання // Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет». – 2007. – 20 с.
6. Тести для перевірки знань з дисципліни "Маркетинг" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності "Облік і аудит" // Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет». – 2007. – 32 с.
7. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Маркетинг" для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" заочної форми навчання // Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет». – 2007. – 16 с.
8. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з курсу "Маркетинг" для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" заочної форми навчання за скороченим терміном // Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет». – 2007. – 19 с.

Міжнародний маркетинг

1. Методичні рекомендації та інструментарій для розробки курсового проекту з міжнародного маркетингу для студентів 5 курсу спеціальності „Менеджмент ЗЕД” денної форми навчання.

Курсовий проект з дисципліни "Міжнародний маркетинг"