Факультет економіки та менеджменту

Кафедра маркетингу

Загальна інформація

Кафедра маркетингу здійснює підготовку студентів ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст” і “Магістр”, а також наукове керівництво аспірантами і докторантами за спеціальностями 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” і 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Нині у складі кафедри працюють:
Зіновчук В.В. – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки
і техніки України
Ільчук М.М. – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України
Циганок В.М. – кандидат економічних наук, доцент
Буднік О.М. – кандидат економічних наук, доцент
Степура М.О. – кандидат економічних наук, доцент
Волкова І.М. – кандидат економічних наук, доцент
Степаненко Н.І. – кандидат економічних наук, доцент
Власенко О.П. – кандидат економічних наук, доцент
Тарасович Л.В. – кандидат економічних наук, старший викладач
Яцкова А.Д. – асистент
Ращенко А.В. – асистент
Кравчук І.А. – асистент
Тузюк О.В. – ст. лаборант
Брушук С.В. – ст. лаборант.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес з таких дисциплін: маркетинг, міжнародний маркетинг, стратегічний маркетинг, реклама та зв’язки з громадськістю, логістика, кооперація в АПК, сільськогосподарська кооперація, товарна політика підприємства, сертифікація та конкурентоспроможність товарів.

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розробку та обґрунтування євроінтеграційних перспектив розвитку аграрного сектора економіки України, дослідження у сфері маркетингу та агробізнесу, сільськогосподарської кооперації та вертикальної інтеграції в агробізнесі. На кафедрі працює науково-дослідний гурток з маркетингу, який очолює к.е.н., доцент В.М. Циганок. Викладачі кафедри здійснюють керівництво виробничою практикою, яку студенти проходять за кордоном, зокрема у Великобританії, Німеччині, Данії, Швеції та США.

Поштова адреса кафедри: Старий бульвар, 7, м. Житомир, 10008

Е-пошта: zinovchuk@yahoo.com

Телефон/факс: +38 (0412) 22 89 65