Факультет економіки та менеджменту

Кафедра маркетингу

Завідувач кафедри

ЗІНОВЧУК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Науковий ступінь – доктор економічних наук.

Вчене звання – професор.

Посада:
- директор Науково-навчального інституту економіки та агробізнесу;
- завідувач кафедри маркетингу.

Державні нагороди:
- заслужений діяч науки і техніки України (2007);
- подяка Прем'єр-міністра України (2007).

Відомості про науково-педагогічну діяльність
Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи – понад 30 років.

Відомості про навчання
У 1979 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіка та організація сільськогосподарського виробництва”.
Закінчив аспірантуру Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера (м. Київ). У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Удосконалення системи оплати праці в хмелярстві".
Закінчив докторантуру Інституту аграрної економіки УААН (м. Київ). У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Сільськогосподарська кооперація: теорія, методологія, практика".

Викладає дисципліни:
- міжнародний маркетинг
- сільськогосподарська кооперація
- методологія і організація наукових досліджень.

Напрями наукових досліджень:
- сільськогосподарська кооперація і вертикальна інтеграція в агробізнесі;
- стратегічне планування розвитку аграрного сектора.

Публікації.
Понад 170 наукових праць.

Організаційна робота
- голова спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
- член відділення економіки і земельних відносин Національної академії аграрних наук України
- член Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України.