Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

  Навчальні дисципліни кафедри

1. Економіка та організація сільськогосподарського виробництва;

2. Економіка та організація аграрного сервісу;

3. Основи підприємництва та агробізнесу;

4. Організація агробізнесу та підприємництва;

5. Організація та проектування фірми;

6. Організація виробничих процесів у тваринництві;

7. Біржовий ринок;

8. Міжнародні економічні організації;

9. Організація виробництва;

10. Планування діяльності підприємств;

11. АРМ менеджера;

12. Інформаційні системи і технології в обліку;

13. Системи керування базами у виробництві;

14. Інформаційні системи і технології на підприємствах;

15. Інформаційні системи в менеджменті;

16. Основи проектування баз даних;

17. Методи обробки інформації та прогнозування;

18. Організація інформаційних систем в менеджменті;

19. Проектування економіко-інформаційних систем;

20. Інформаційні системи і технології в фінансах.