Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

   Науково-педагогічний склад кафедри

Д.е.н.,  доцент, завідувач кафедри Скидан О. В.

Д.е.н., професор Кузубов М.В.

К.е.н., доцент Лагута М.І.

К.е.н., доцент Левківська Л.М.

К.е.н., доцент Мартинюк М.А.

К.е.н., доцент Швець Т.В.

К.е.н., доцент Плотнікова М.Ф.

К.е.н., старший викладач Булуй О.Г.

Старший викладач Гуменюк А.О.

Старший викладач Ілляков А.О.

Старший викладач Лисогор Ю.І.

Асистент Усачова О.П.

Старший лаборант Слободенюк О.В.