Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

  Завідувач кафедри

Скидан Олег Васильович –
 доктор економічних наук, доцент

У 2000 р. закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю “Менеджмент ЗЕД підприємства”.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК – на тему “Формування регіональної аграрної політики продовольчої безпеки” захистив у 2004 р. в Державному агроекологічному університеті. У грудні 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм формування аграрної політики України» та одержав науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» від 17 червня 2009 р. № 656) та Премії Президента України для молодих вчених (Указ Президента України «Про присудження щорічних Премій Президента України для молодих вчених 2009 року» від 3 листопада 2009 р. № 891/2009). Іменний стипендіат Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України «Про призначення у 2011 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» від 23 грудня 2010 р. № 2875-VI).

Навчальні дисципліни: «Аграрна політика», «Організація та проектування фірми»

Сфера наукових інтересів: аграрна політика, продовольча безпека, сільський розвиток.

Основні наукові праці:
1. Скидан О. В. Інституціональні засади формування аграрної політики України: монографія / О. В. Скидан. – Житомир: Вид-во "Полісся", 2010. – 308 с.
2. Скидан О. В. Аграрна політика України в період ринкової трансформації: монографія / О. В. Скидан. – Житомир: Вид-во "Житомирський національний агроекологічний університет", 2008. – 376 с.
3. Микитюк В. М. Формування продовольчої безпеки в Україні: регіональний аспект: монографія / В. М. Микитюк, О. В. Скидан. – Житомир: ДАУ, 2005. – 248 с.
4. Скидан О. В. Продовольча сфера України в умовах глобалізаційних викликів / О. Скидан // Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 53–64.
5. Скидан О. В. Продовольча безпека як пріоритет регіональної аграрної політики / О. Скидан // Економіка України. – 2004. – № 3. – С. 53–60.
6. Скидан О. В. Удосконалення бюджетної класифікації витрат на аграрний сектор / О. В. Скидан // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 29–35.
7. Скидан О. В. Валова додана вартість як індикатор регіональної економічної безпеки / О. В. Скидан // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 79–83.
8. Скидан О. В. Концептуальні засади державної політики фінансування розвитку сільських територій в Україні / О. В. Скидан, Н. М. Фещенко // Фінанси України. – 2007. – № 8. – С. 130–136.
9. Скидан О. В. Законодавче забезпечення аграрної політики в Україні: проблемні питання / О. В. Скидан // Право України. – 2006. – №4. – С. 52–56.
10. Скидан О. В. Формирование аграрной политики и оценка ее эффективности / О. В. Скидан // Vagos. – 2006. – №71(24). – С. 89–98.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7,
ауд. 119,
тел. (0412) 22-17-83
e-mail: skydano@mail.ru