Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Науково-дослідна робота
№ З/П НАЗВА ТЕМИ, РОЗДІЛУ, ЕТАПУ НАУКОВІ ВИКОНАВЦІ
1. Розробити та обґрунтувати соціально-економічні пріоритети розвитку сільського господарства в умовах глобалізації економіки Зінчук Т.О. (керівник теми)
1.1. Ринкові та інституційні механізми регулювання міграційних процесів у світовому сільському господарстві Горбачова І.В.
1.2. Стратегічні пріоритети розвитку сільської економіки в умовах гендеризації глобальних економічних процесів Куцмус Н.М.
Скиба Т.В.
1.3. Перспективи розвитку регіональної інтеграції в агропродовольчому секторі економіки Зінчук Т.О.
Черниш О.В.
1.4. Соціальне партнерство в аграрному секторі економіки Карасьова Н.А.
1.5. Формування глобальних ринків агропродовольчої продукції Сайкевич О.Д., Сайкевич М.І.
Кіпчук Н.Ю. Єлістратова Ю.О.
1.6. Іноземне інвестування політики сільського розвитку Прокопчук О.А.
Котенко Н.М.
1.7. Формування управлінських новацій забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників Романчук О.М.
Кіндрась О.В.
 1.8.  Формування інституційних умов розвитку агробізнесу Усюк Т.В.