Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 Методичне забезпечення

Міжнародні економічні відносини та міжнародна економіка
1. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу „Міжнародні економічні відносини” для студентів освітньокваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом „Менеджмент”. – Житомир, 2003. – 49 с.
2. Тести та практичні завдання з курсу „Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини”: Навчально-методичні розробки для студентів освітньокваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямками „Менеджмент”, „Економіка і підприємництво”. – Житомир, 2004. – 75 с.
3. Методичні рекомендації з вивчення курсу “Міжнародна економіка” (курс лекцій) для студентів ОКР “Спеціаліст” та “Магістр” за спец. “Менеджмент ЗЕД”. – Житомир. – 2010. – 64 с.

Основи ЗЕД
1. Тести та контрольні запитання з курсу “Основи ЗЕД”: Навчально-методичні розробки для студентів спеціальностей “Менеджмент ЗЕД” і “Менеджмент організацій”. – Житомир. – 2003. – 39 с.
Виділено 5 основних тем курсу „Основи ЗЕД” і до кожної теми міститься 20 тестових завдань і 10 контрольних питань. У кінці розгорнутий список рекомендованої літератури.
2. Дослідження ринку товару: Методичні рекомендації до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Основи ЗЕД" (для студентів спеціальності "Менеджмент ЗЕД"). – Житомир, 2006. – 14 с.
Студенту пропонується вибрати ринок певного товару і дослідити його стан та динаміку за останні 3 – 5 років за такими напрямками: обсяги виробництва в Україні та за кордоном, світові та внутрішні ціни, обсяги експорту та імпорту.
3. Програма зовнішньоекономічної виробничої практики (для студентів ІІІ курсу факультету аграрного менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямком “Менеджмент”). – Житомир, 2004. – 23 с. (у співавторстві: Зінчук Т. О., Поліщук М. П., Дема Д. І., Павловська Л. Д.).
Містяться вказівки щодо порядку проходження виробничої зовнішньоекономічної практики студентами ОКР „Бакалавр” спеціальності „Менеджмент ЗЕД” і підготовки звіту.
4. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки курсових робіт з курсу “Основи зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності “Менеджмент ЗЕД”). – Житомир, 2010. – 14 с. (у співавторстві: Сайкевич М.І.).
Наводиться рекомендований перелік тем курсових робіт, зразки планів, детально описаний порядок підбору і оформлення матеріалу.
5. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу „Державне регулювання ЗЕД” (для студентів спеціальності “Менеджмент ЗЕД”). – Житомир, 2010. – 19 с.
6. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичні розробки для проведення семінарських і практичних занять для студентів спеціальностей “Менеджмент ЗЕД” і “Менеджмент організацій”. – Житомир, 2006. – 38 с. (у співавторстві: Сайкевич М. І.).
Міститься зміст, контрольні питання, теми рефератів і рекомендована література до 15 тем курсу „Основи ЗЕД”, розрахункові задачі, словник термінів і загальний список літератури.
7. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки дипломних робіт для студентів спеціальності „Менеджмент ЗЕД” ОКР «Бакалавр». – Житомир, 2012.– 30 с. Міститься рекомендована тематика дипломних робіт, описується їх структура, порядок написання, вимоги до оформлення.

Практика
1. Перелік підприємств Житомирської області для вибору об’єкта проходження практики.
2. Програма виробничої зовнішньоекономічної практики для студентів ОКР “Бакалавр” спеціальності “Менеджмент ЗЕД”.
3. Програма переддипломної практики для студентів ОКР “Спеціаліст” спеціальності “Менеджмент ЗЕД”.
4. Програма стажування з фаху та переддипломної практики для студентів ОКР “Магістр” факультету аграрного менеджменту спеціальності 8.050206 “Менеджмент ЗЕД”.

Робочі програми
Робоча програма Вступ до фаху
Робоча програма ЗЕД підприємства
Робоча програма Конюнктура світових товарних ринків
Робоча програма Менеджмент ЗЕД для студентів МО
Робоча програма Митна справа
Робоча програма Міжнародна економіка (Економіка підприємств)
Робоча програма міжнародна економіка (Фінанси і кредит)
Робоча програма Міжнародний менеджмент (Економіка підприємства)
Робоча програма Міжнародний менеджмент (МЗЕД ОКР Магістр)
Робоча програма Міжнародний менеджмент (Фінанси і кредит)
Робоча програма Міжнародні економічні відносини
Робоча програма Світове сільське господарство
Робоча програма Стратегічний менеджмент ЗЕД
Робоча програма Управління міжнародними ризиками
Робоча програмам МЗЕД (ОКР Магістр)