Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Загальна інформація

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є випускною зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, здійснює підготовку студентів ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст” і “Магістр”, а також наукове керівництво аспірантами і докторантами за спеціальностями 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” та 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. Нині у складі кафедри працюють:
Зінчук Т.О. – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор;
Сайкевич О.Д. – кандидат економічних наук, доцент кафедри;
Куцмус Н.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри;
Прокопчук О.А. – кандидат економічних наук, доцент кафедри;
Горбачова І.В. – кандидат економічних наук, старший викладач;
Карасьова Н.А. – кандидат економічних наук, старший викладач;
Черниш О.В. – кандидат економічних наук, старший викладач;
Дегліс М.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри;
Теленчук В.С. – асистент кафедри;
Кіпчук Н.Ю. – старший лаборант;
Гранат О.В. – завідувач лабораторією.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес з таких дисциплін: міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, основи ЗЕД, менеджмент ЗЕД, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційна економіка, основи митної справи, міжнародні організації, кон’юнктура світових ринків. Під керівництвом викладачів кафедри здійснюється підготовка аспірантів та докторантів. За кафедрою закріплено 6 аспірантів та один докторант, два здобувача ступеня економічних наук.

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розробку та обґрунтування соціально-економічних пріоритетів розвитку сільського господарства в умовах глобалізації економіки. Викладачі кафедри здійснюють керівництво виробничою практикою, яку студенти проходять за кордоном, зокрема у Великобританії, Німеччині, Данії, Швеції та США.

Поштова адреса кафедри: бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008.