Агрономічний факультет

Кафедра геодезії та землеустрою

Навчальна робота

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує для студентів агрономічного, екологічного факультетів та факультету лісового господарства викладання таких дисциплін: «Вища геодезія», «Геодезія», «Геодезичні роботи при землеустрої», «Географічні інформаційні системи», «ГІС і бази даних», «Державний земельний кадастр», «Землеустрій», «Землевпорядне проектування», «Землевпорядкування», «Землевпорядкування і кадастр», «Земельний кадастр», «Електронні геодезичні прилади», «Економіко-математичні методи і моделювання в землеустрої», «Картографія», «Комп’ютерна графіка в землеустрої», «Ландшафтознавство в землеустрої», «Математична обробка геодезичних вимірювань», «Меліорація земель», «Метрологія, сертифікація і стандартизація», «Методи наукових досліджень», «Організація і управління виробництвом», «Основи управління земельними ресурсами», «Охорона земель», «Планування використання земельних населених пунктів», «Прогнозування використання земель», «Рекультивація з основами маркшейдерії», «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Топографія», «Топографія з основами картографії», «Фотограметрія і дистанційне зондування».

Рівень й стан викладання здійснюється відповідно до затверджених нормативних документів. Кожна дисципліна викладається на високому професійному рівні. Під час викладання лекційного матеріалу використовуються наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених. При цьому застосовуються сучасні технічні засоби навчання.

Кафедра геодезії та землеустрою забезпечує підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, працівників державної землевпорядної служби, розробляє наукові і навчальні матеріали з питань геодезії та землеустрою. Фахівці з геодезії виконують широке коло завдань, пов’язаних з вирішенням основних наукових проблем у галузі землеустрою; створення державних геодезичних мереж та основ для картографічних і топографічних зйомок, геодезичного забезпечення інженерно-пошукових, проектних та різного роду будівельних робіт тощо.

Започатковано спеціалізовану бібліотеку та електронний каталог літературних джерел і періодичних видань за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Навчальна робота проводиться на основі застосування результатів сучасних наукових досліджень, використання новітніх технічних засобів отримання аналізу, інформації, географічних інформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування земної поверхні (ДЗЗ).

Студенти проходять практичне закріплення теоретичного матеріалу в польових умовах з таких дисциплін: «Топографія з основами картографії», «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади». При цьому використовують територію трьох навчальних полігонів:
- «Левківка» (вул. Вітрука м. Житомир) для проходження навчальної практики з дисциплін «Топографія» та «Геодезія» для студентів агрономічного факультету напрямів підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» і «Агрономія»;
- «Зарічани» (с.Зарічани Житомирського району) для проходження навчальної приктики з «Геодезії» для студентів агрономічного факультету напряму «Геодезія, картографія та землеустрій»;
- «Центральний» (територія університету) для проведення практичних та лабораторних занять з дисциплін геодезичного блоку.

План-схема розміщення
навчального полігону «Левківка»
«Навчальний полігон «Зарічани»

Навчальний полігон «Центральний»

Головні завдання на сьогодні:
- удосконалення навчального процесу на основі сучасних технологій для підготовки висококваліфікованих фахівців.
- проведення науково-дослідної інформаційно-консультаційної діяльності, розробка і впровадження інноваційних технологій у землеустрої;
- творча співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами в Україні та провідними університетами й фірмами;
- впровадження кредитно-модульної системи та елементів дистанційного навчання.