Агрономічний факультет

Кафедра геодезії та землеустрою

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за трьома науковими темами, які мають державну реєстрацію.

Наукова тема 0112U000500 «Картографо-аналітична оцінка ландшафтних комплексів та структури угідь Правобережного Полісся» включає наступні напрямки:
- картографо-аналітична оцінка агроекологічного стану сільськогосподарських угідь та використання її результатів при організації території агроформувань;
- вирішення завдань оцінки стану ґрунтів, прогнозування можливих його змін із застосуванням географічних інформаційних систем та засобів ДЗЗ, а також спеціальних засобів моделювання (інтерполювання, екстраполювання, 3-D моделювання, функцій топологічного оверлею тощо);
- картографування геоекологічного стану ландшафтних комплексів Правобережного Полісся із врахуванням фундаментальних положень конструктивної географії, ландшафтознавства, картографії, геоекології та власних маршрутних досліджень, які покладені в основу комплексного підходу щодо оцінки геосистем території, структури використання земельних ресурсів, рівня забруднення території внаслідок аварії на ЧАЕС, умов життєдіяльності населення, їх просторового моделювання у формі оціночних картосхем.

Наукова тема 0112U000501 «Вивчити фототермічні властивості ґрунтів та розробити методологію дистанційного зондування ґрунтового покриву» включає такі завдання:
- розроблення та сконструювання приладу для діагностування фототермічних властивостей ґрунтів (ФВГ);
- розроблення методології визначення показників (ФВГ) та надання основних визначень та дефініцій;
- вивчення параметрів (ФВГ) основних типів ґрунтів Полісся України;
- визначення перспективних напрямів розвитку методів ДЗЗ.

Наукова тема 0113U00347 «Вивчити закономірності секвестрації і емісії СО2 ґрунтів Полісся та визначити оптимальні критерії сталого землекористування» включає завдання: встановлення оптимального співвідношення угідь у процесі використання земельних ресурсів на основі екологічно зважених параметрів балансу органічного вуглецю в атмосфері.

Працівники кафедри беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах з питань геодезії, картографії та землевпорядкування. Колективом кафедри підготовлено та опубліковано 120 наукових та науково-методичних праць.