Агрономічний факультет

Кафедра геодезії та землеустрою

Загальна інформація

Кафедра геодезії та землеустрою створена 12 червня 2008 року і є випускною за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Кафедра входить до складу агрономічного факультету при Навчально-науковому інституті енергозберігаючих еколого-безпечних технологій виробництва продуктів рослинництва.

Перший завідувач кафедри доктор економічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України Л.Я. Новаковський.

Нині кафедру геодезії та землеустрою очолює доцент, кандидат с.-г. н. П. І. Трофименко.


Склад кафедри геодезії та землеустрою зліва направо:
А. П. Кудрик, І. К. Нестерчук, О. В. Яременко, П. І. Трофименко, І. П. Шатило, Н. В. Трофименко, О. В. Дребот, О. П. Лук’яненко