Агрономічний факультет

Кафедра геодезії та землеустрою

Завідувач кафедри

Трофименко Петро Іванович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

У 1991 році закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавства, а у 1997 факультет землевпорядкування Харківського державного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. У 1992 1998 рр. працював спеціалістом районного відділу земельних ресурсів у Чернігівській області на посаді інженера-землевпорядника. З 1998 по 2000 роки у проектній землевпорядній організації. З 1998 року  на викладацькій роботі у Чернігівському державному інституті економіки і управління.

У 2004 році після закінчення аспірантури у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії» (м. Харків) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Картографо-аналітична оцінка агроекологічного стану ґрунтового покриву (на прикладі Чернігівщини)».

Наукові інтереси: картографо-аналітична оцінка ґрунтового покриву, методи дистанційного зондування земної поверхні, оптимізація структури земельних угідь аграрних підприємств. Має більше 30 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: «Землевпорядне проектування», «Земельний кадастр», «Землевпорядкування», «Державний земельний кадастр», «Географічні інформаційні системи»