Агрономічний факультет

Кафедра ґрунтознавства та землеробства

  Загальна інформація

Кафедра ґрунтознавства й агрохімії була заснована у 1929 р. У 1961 р. створена ще одна кафедра землеробства й сільськогосподарської меліорації. Шляхом об'єднання цих двох кафедр в 1991 році організована кафедра ґрунтознавства та землеробства.

У різні періоди кафедру очолювали: академіки П.С. Погребняк, А.Г. Медведєв, член кореспондент УААН М.Й. Долгілевич, професори Ф.І. Левченко, С.М. Москвичов, І.Д. Седлецький, І.Й. Канівець, Л.Л. Щетиніна, В.П. Стрельченко, доценти М.Я. Гетте, С.М. Слухай, Ю.Ф. Піль, Т.С. Палієнко, А.Ф. Стельмахівський, М.С. Чернілевський, Ю.Ф. Готшалк, Ф.С. Комаров, В.В. Дорощенко, Г.І. Васєнков, В.О.Зінченко, Н.Я. Кривіч.


Заняття з ґрунтознавства, 1937 рік

Під керівництвом і за безпосередньої участі професора Ф.І. Левченка проводилося вивчення ґрунтів Волині, у результаті чого створено ґрунтову карту і надруковано працю "Ґрунти Житомирського округу".

Професорами А.Г. Медведєвим і Л.Л. Щетініною разом з групою викладачів було обстежено понад 2 млн га ґрунтів, у тому числі Житомирської області, на вміст магнію, бору, магнію, цинку, молібдену, міді та інших елементів. У результаті проведених досліджень складено картограми кожного елемента, розроблено і передано виробництву відповідні рекомендації. Здійснено широкомасштабне картування ґрунтів Житомирської області й видано монографію з ґрунтовими картами.

Професор І.Й. Канівець проводив роботу з підготовки наукових кадрів у аспірантурі, досліджував особливості ґрунтоутворювального процесу на дерново-підзолистих ґрунтах, видав ряд монографій та практичних рекомендацій, що увійшли до скарбниці вітчизняної науки.

Доцент А.Ф. Стельмахівський вивчав ефективність попередників основних сільськогосподарських культур, способів обробітку і підвищення родючості дерново-підзолистих ґрунтів Центрального Полісся України, розробив комплекс заходів щодо їх окультурення.

Доцент М.С. Чернілевський протягом тривалого періоду досліджував та вивчав ефективність сидерації й способів основного обробітку ґрунту в умовах Полісся. За результатами досліджень видано цілий ряд практичних рекомендацій та (у співавторстві) навчальні посібники "Зелене добриво - важливий захід підвищення родючості ґрунту та урожайності культур в умовах біологізації землеробства", "Біологізація землеробства в умовах Правобережного Полісся України".

Доцент Я.М. Боднарук вивчав динаміку елементів живлення під хмелем на ґрунтах Полісся України. Доцент Я.П. Кошелєв досліджував вплив торфокомпостів на родючість дерново-підзолистих ґрунтів, удосконалив технологію вирощування картоплі. Член-кореспондент УААН М.Й. Долгілевич і доцент Г.І. Васєнков досліджували проблему оптимізації лісоагроландшафтів, проблеми фізики вітрової ерозії, ґрунтової аеродинаміки, розробили системи протиерозійних заходів та оптимізації сільськогосподарського виробництва.

Доцент В.О. Зінченко вивчав особливості накопичення нітратів, важких металів і радіонуклідів основними кормовими культурами, досліджував фактори, що забезпечують високі врожаї та отримання екологічно чистої продукції сільськогосподарських культур в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.

Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук В.П. Стрельченка вивчалися ефективність системи протиерозійних заходів обробітку ґрунту, його мінімалізація в умовах центральної частини Українського Полісся. За результатами досліджень були розроблені наукові основи адаптивно-ландшафтної системи землеробства Полісся.

Доцентом Н.Я. Кривіч із співавторами було розроблено наукові основи внесення азотних добрив під озиму пшеницю, що увійшли як складові частини до інтенсивної технології вирощування екологічно чистого зерна озимої пшениці в умовах Полісся України.