Агрономічний факультет

Кафедра ґрунтознавства та землеробства

  Завідувач кафедри

Смаглій Олександр Феодосійович –
доктор сільськогосподарських наук, професор

У 1964 році закінчив Уманський сільсько-господарський інститут. До 1968 року працював головним агрономом. У 1971 році закінчив навчання в аспірантурі при Інституті землеробства УААН, а в 1972 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему «Агроекологічні і технологічні основи ефективного використання осушених мінеральних ґрунтів Полісся». До 1972 року працював завідуючим відділом землеробства Чорторійського дослідного поля, а з 1973 по 1977 роки – начальником Любарського управління сільського господарства, третім, другим секретарем Любарського райкому партії. З 1978 по 1996 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Полісся УААН. Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2А).

Доктор сільськогосподарських наук з 1995 року. У 1997–2000 роках – заступник, перший заступник начальника обласного управління сільського господарства і продовольства Житомирської обласної держадміністрації.

З 2000 року до 2008 року – завідувач кафедри агроекології. В 2003 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри агроекології ДАЕУ. З 07.2008 року – завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства ЖНАЕУ.

Смаглій О.Ф. має звання академіка Академії наук вищої школи України та нагороду “Відмінник освіти і науки України, заслужений працівник сільського господарства”.

Навчальні дисципліни: “Технологія виробництва продукції рослинництва”, “Екологічне землеробство”

Сфера наукових інтересів

Всю свою діяльність присвятив розвитку Поліського регіону і безпосередньо ефективному використанню землі, підвищенню родючості ґрунту, ефективному використанню осушених земель, заходів по зменшенню надходження радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Смаглій О.Ф., Дідора В.Г. Заходи у сільському господарстві та дезактивація грунтів. Книга “Чорна біль Житомирщини”. – Житомир: Льонок. 2001. – С.163–172.
2. Смаглій О.Ф. Продуктивність сільськогосподарських культур та нагромадження в них радіоцезію в залежності від рівня ґрунтових вод. – Житомир // Вісник ДАУ, 2001, №1. – С.30–31.
3. Смаглій О.Ф. Роль мікроелементів у формуванні врожаю сільськогосподарських культур та поліпшенні його якості: – Житомир // Вісник ДАУ, 2001, №2. – С. 17–20.
4. Смаглій О.Ф., Вишневська О.В., Полінкевич В.Д. Вплив способів обробітку грунту та удобрення на продуктивність травостою багаторічних трав і накопичення ними радіоцезію // Агрохімія і ґрунтознавство. Книга 3. – Харків, 2002. – С. 133–135.
5. Смаглій О.Ф., Рибак М.Ф., Талько С.М. та інші. Еколого-технологічний словник-довідник з рослинництва. – Житомир, 2002 – 135 с.
6. Смаглій О.Ф. Вплив сільськогосподарських культур, перелогу і чорного пару на інфільтрацію опадів і вимивання елементів живлення. – Житомир : Вісник ДАУ. 2003, №2. – С. 23–28.
7. Смаглій О.Ф., Дідух М.І. Використання сільськогосподарських угідь зони відселення Житомирської області. Матеріали міжнародної конференції “Наукові основи раціонального використання земель, виведених з обробітку”. – Київ, 2003. С. – 172–176.
8. Смаглій О.Ф., Шудренко І.В., Кардашов А.Т. Основи сільськогосподарської екології. Типова програма. – Київ, 2003. – 18 с.
9. Смаглій О.Ф., Малиновський А.С., Кардашов А.Т. та інші. Енергетична оцінка агроекосистем. Навчальний посібник. Житомир: Волинь, 2004. – 132 с.
10. Методологія і методика виховання студентів. Методичний посібник. – Житомир, 2004. – 167 с.
11. Технологія вирощування ріпаку. Науково-методичні рекомендації. – Житомир, 2005. – 17 с.
12. Смаглій О.Ф., Кардашов А.Т., Литвак П.В. та інші. Агроекологія. – Київ, Вища школа, 2006. – 670 с.
13. Дереча О.А., Малиновський А.С., Смаглій О.Ф. та інші. Технологія вирощування та інтегрований захист соняшника від шкодочинних організмів в умовах Лісостепу України. Навчальний посібник. – Житомир, 2007. – 81 с.
14. Смаглій О.Ф., Дереча О.А., Рябчук П.О. Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур. Навчальний посібник. – Житомир: Волинь, 2007. – 544 с.
15. Основи землеробства. Під ред. О.Ф. Смаглія. Підручник для ВНЗ. Житомир, вид. ДАУ, 2007. – 512 с.
16. Зелене добриво – важливий захід підвищення родючості грунту та урожайності культур в умовах біологізації землеробства. Житомир, 2008 р. Друк.арк. 6,9. Навч. посібник під грифом Міністерства освіти і науки України. М.С. Чернілевський, А.С. Малиновський, Н.Я. Кривіч, О.Ф. Смаглій, О.А. Дереча, М.Ф. Рибак та ін.
17. Бакалова А.В., Дереча О.А., Трибель С.О., Смаглій О.Ф., Чепіков М.С., Пелехатий В.М., Цимбалюк В.Ф., Михайловський Л.В., Філімонов А.В., Довгих Я.Д., Рибіцький Ф.Ф. Агроекологічні основи вирощування та інтегрована система від шкодочинних організмів агроценозу смородини чорної. Навчальний посібник. – Житомир, 2008. – 106 с.
18. Наукові розробки по вирощуванню та інтегрованому захисту чорної смородини від шкодочинних організмів агроценозу в умовах Житомирської області. – Житомир, 2009. – 135 с.
19.Смаглій О.Ф., Прогнозування продуктивності льону-довгунця з урахуванням елементарних волокон на поперечному зрізі стебла. / О.Ф. Смаглій, А.С. Лімонт. Вісник ДАУ «2007» № 2. – С. 36–47.
20. Смаглій О.Ф. Особливості біологізації землеробства в Поліссі. / О.Ф. Смаглій, Б.В. Матвійчук. Збірник наукових праць ННЦ «ЕКМО», 2008. Вип.1. – С. 13–29.
21. Наукові розробки по вирощуванню та інтегрованому захисту чорної смородини від шкодочинних організмів агроценозу в умовах Житомирської області. – Житомир, 2009. – 135 с.
22. Технології виробництва продукції рослинництва: метод. посіб. з лаб.-практ. занять / – Ч. 1: Основи землеробства. Житомир: ЖНАУ, 2009. – 110 с.
23. Ковальов В.Б. Перспективні органо-мінеральні добрива для відновлення родючості грунту / В.Б. Ковальов, О.Ф. Смаглій, Д.Л. Чорний, О.І. Трембіцька. Аграрна наука виробництва, Київ, 2009. – 5 с.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 51, тел. 22–15–11