Агрономічний факультет

Кафедра рослинництва

Навчальна та навчально-методична робота

Аудиторні заняття проводяться у відповідно обладнаних лекційних і спеціалізованих аудиторіях; окремою базою для проведення навчальних і ознайомчих практик є ботанічний сад, дослідне поле, навчально-дослідне господарство. Обслуговування навчального процесу забезпечують старші лаборанти Н.М. Король і В.П. Трохлібова.

Викладання лекцій супроводжується демонстрацією діафільмів, таблиць, схем, малюнків, натуральних зразків. Лабораторні та практичні заняття забезпечуються гербаріями, муляжами, натуральними зразками, необхідним обладнанням, інвентарем, методичною літературою. Для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи студенти використовують посібники, практикуми, підручники та методичні розробки викладачів кафедри.

 
Студенти заочної форми навчання
на заняттях в лабораторії рослинництва


Практичне заняття з визначення скловидності пшениці


Засідання кафедри проводить професор В.Г. Куян

Кафедра забезпечує організацію виробничої практики студентів агрономічного факультету, оформлення тематичного плану випускних і дипломних робіт та підготовку білетів для державних іспитів.

У підготовці та виданні підручників і посібників, затверджених Міністерствами освіти і науки, сільського господарства агропромислового комплексу СРСР та України брав участь М.А. Борушко. Він є співавтором підручника “Овощеводство” та автором практикуму “Овощеводство” (для ВНЗ спеціальності “Агрономія”). Вагомий доробок у поповнення навчальної літератури на кафедрі внесли: професор В.Г. Куян – автор практикумів “Плодівництво” (для ВНЗ спеціальності “Агрономія”), навчального посібника “Плодівництво” (для ВНЗ економічних спеціальностей), підручника “Плодівництво”, (для ВНЗ спеціальності) “Плодоовочівництво і виноградарство», підручника “Спеціальне плодівництво” (для ВНЗ спеціальності “Плодоовочівництво і виноградарство”); підручника “Плодівництво” (для ВНЗ спеціальності “Агрономія). В.Г. Куян, М.Ф. Рибак, І.М. Євтушок, В.В. Мойсієнко, А.А. Майстер – співавтори посібника “Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур; А.А. Майстер, М.Ф. Рибак – співавтори посібника “Ресурсозберігаючі технології вирощування зернових культур (для ВНЗ з агрономічних спеціальностей); М.Ф. Рибак – співавтор посібників – “Екологія та рослинництво” (для ВНЗ з агрономічних спеціальностей); “Біологізація землеробства в умовах правобережного Полісся України” (для ВНЗ з агрономічних спеціальностей); М.Ф. Рибак, С.Б. Шваб – співавтори посібника «Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на природне середовище: теоретичні основи і розрахунковий практикум» (для ВНЗ з екологічних спеціальностей).

З 1990 року викладачами кафедри опубліковано понад 50 методичних порад і вказівок для проведення лабораторно-практичних занять, виконання дипломного проектування тощо.

В колекційному розсаднику ботанічного саду щорічно вирощується значна кількість різних сільськогосподарських культур, що забезпечує необхідними зразками проведення лабораторно-практичних занять з курсів “Рослинництво” та “Кормовиробництво”.