Агрономічний факультет

Кафедра рослинництва

Науково-педагогічний склад

Нині на кафедрі працюють випускники Житомирського сільськогосподарського інституту: доктор сільськогосподарських наук, професор В.В. Мойсієнко; кандидати сільськогосподарських наук, доценти: І.М. Євтушок, випускник 1982 р., з 1998 р. – відповідальний секретар, науковий редактор науково-теоретичного збірника «Вісник ЖНАЕУ» за сумісництвом; А.А. Майстер, випускник 1973 р., після закінчення вузу – старший науковий співробітник та завідувач відділу рослинництва Інституту сільського господарства Полісся УААН, з 1968 р. – головний агроном Управління сільського господарства Житомирської облдержадміністрації, з 1998 р. працює в університеті; кандидат сільськогосподарських наук, доцент С.Б. Шваб з 2005 р. працює в університеті; кандидат сільськогосподарських наук, доцент Т.М. Алексєєвич, випускниця Московської сільськогосподарської академії ім. К.А.Тімірязєва, працювала в Інституті виноградарства і виноробства «Магарач», в університеті працює з 1989 р.; кандидат сільськогосподарських наук, в.о. доцента В.М. Пелехатий у 1990 р. закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Плодоовочівництво і виноградарство”, з 1991 до 2005 рр. працював в Інституті садівництва УААН на посадах агронома, молодшого і старшого наукового співробітника. З 2005 до 2007 рр. – начальник відділу науково-технічної інформації Національного аграрного університету та старший викладач кафедри садівництва. З 2007 р. працює в ЖНАЕУ; С.В Стоцька, випускниця 2005 року, кандидат сільськогосподарських наук, асистент, працює на кафедрі з 2009 року; старші лаборанти: В.П. Трохлібова закінчила ЖСГІ в 1976 р., працювала викладачем у Верхівнянському сільськогосподарському технікумі, а з 1997 р. працює в університеті; Н.М. Король, випускниця 2005 р., в університеті працює з 1995 р.; О.Б Овезмирадова – випускниця університету 2005 р., у 2008 р. закінчила аспірантуру; з 2009 р. – асистент кафедри.


Склад кафедри рослинництва
У першому ряду: асистенти С.В. Стоцька, О.Б.Овезмирадова, професори
В.Г. Куян, В.В.Мойсієнко;
У другому ряду: в. о. доцента В.М. Пелехатий, старший лаборант
Н.М. Король, доцент М.Ф. Рибак, старший лаборант В.П. Трохлібова,
 доценти І.М. Євтушок, А.А. Майстер, Т.М. Алексєєвич, доцент С.Б. Шваб