Агрономічний факультет

Кафедра рослинництва

 Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження із селекції і розроблення окремих технологічних прийомів вирощування ряду сільськогосподарських культур в умовах Полісся і Лісостепу.

Професор В.Г. Куян вивчає біохімічні та фізіологічні основи ростових і формоутворювальних процесів яблуні. Ним розроблені інтенсивні технології вирощування яблуні, сливи, суниць й інших плодових культур та нові конструкції крон садів і агроприйоми інтенсивних технологій. Автор отримав авторське свідоцтво про винахід, посвідчення на раціоналізаторські пропозиції, знак “Відмінник винахідництва і раціоналізації”. Нагороджений великою срібною медаллю ВДНГ СРСР, а ЖСГІ – дипломом II ступеня.


Заготівля роздаткового матеріалу для
лабораторно-практичних занять з рослинництва


Поповнення видового складу лікарських рослин
на колекційному розсаднику кафедри

Після аварії на ЧАЕС дослідження спрямовані на установлення рівнів забруднення радіонуклідами зернових, кормових, технічних, овочевих і плодових культур у різних зонах Житомирщини, проводиться удосконалення технологічних прийомів вирощування екологічно чистої продукції в зонах радіаційного забруднення. На “Спосіб вирощування екологічно чистої картоплі в умовах радіоактивного забруднення” доцентом І.М. Євтушком у співавторстві одержано деклараційний патент Міністерства освіти і науки України.


Проведення структурного аналізу врожаю пшениці


Студенти та старший лаборант В.П. Трохлібова
визначають видовий склад лікарських рослин

За 10 років роботи на кафедрі науково-педагогічні співробітники опублікували більше 120 наукових праць. У науково-дослідній роботі кафедри активну участь беруть студенти стаціонарної і заочної форм навчання.

Результати наукових досліджень кафедри впроваджувалися у виробництво шляхом публікацій відповідних рекомендацій з технологій вирощування сільськогосподарських культур, консультацій та безпосередньої участі в організації і впровадженні прогресивних технологій і технологічних прийомів, у тому числі й на основі договірної тематики. Опубліковано рекомендацій, зокрема з плодівництва, у тому числі союзних – 2, республіканських – 1, обласних – 3.

Викладачі кафедри, як і всього агрономічного та інших факультетів, завжди були невтомними популяризаторами агрономічних знань. Коли у 80-х роках почалось «освоєння земель» городянами, агроном В.П. Трохлібова очолила аматорський клуб «Садівник» при обласній раді садівницьких товариств. Був затверджений статут, план роботи, гімн. На заняттях з ентузіастами з городництва і садівництва щиро ділилися знаннями М.Д. Ханін, Л.В. Михайловський, В.Г. Дідора, В.Г. Синецький, М.С. Чернілевський, Н.Я. Кривіч, Т.М. Алєксєєвич, В.Г. Куян, В.М. Положенець.

На сторінках газет «Житомирщина», «Эхо», «Ділова газета» й інших виданнях та на радіо В.П. Трохлібова створила рубрики «Для тих, хто повернувся до землі», «Для дому, саду та городу», «Земля – невичерпна криниця нашого багатства», «Поради до часу», «Обійдемось без хімії», «Рідкісні та забуті», матеріали яких супроводжувались фотознімками члена Національної спілки журналістів України та Національної спілки фотохудожників України С.А. Глабчука.