Агрономічний факультет

Кафедра рослинництва

Загальна інформація

Кафедра рослинництва – випускна кафедра агрономічного факультету. Створена у 1930 році. Вона мала спеціалізації: “Хмелярство”, “Буряківництво”, “Тютюнництво”, “Спеціальне плодівництво” і викладались “Сільськогосподарська ентомологія” та “Фітопатологія”. Завідували кафедрою професори М.Ю. Марченко, О.О. Орлов, В.П. Живан, І.С. Терещенко, Б.В. Лесик, В.Г. Куян, доценти М.А. Борушко, А.П. Ящук, Г.М. Семеній, В.Г. Дідора, Н.Г. Шульга, О.А. Дереча.

Дисципліну “Рослинництво” викладали професори М.Ю. Марченко, О.О. Орлов, В.Г. Живан, І.С. Терещенко, доценти А.І. Солов'яненко, Г.М. Семеній, А.П. Ящук, М.Ф. Рибак, асистент М.Ю. Дзема, останніми роками – доценти А.А. Майстер, І.М. Євтушок, С.Б. Шваб. Викладання дисципліни «Хмелярство» і спеціалізацію з цього курсу було відновлено у 1967 році, її викладав доцент П.С. Варварюк; «Технічні культури» до 1977 року викладали доценти В.Г. Лапа та В.Г. Дідора. У 2000 р. з дисципліни “Рослинництво” виділені окремі курси: “Рослинництво з основами програмування врожаю”, “Програмування врожаю”, “Система удобрення технічних культур”, “Світові агротехнології та їх технічне забезпечення”, які читає доцент А.А. Майстер.

Дисципліну “Овочівництво” до 1968 р. викладали доцент М.А. Борушко, асистент М.О. Білоручко, у 1968–2000 рр. – доцент В.Г. Синецький.

“Плодівництво” до 1966 року читав доцент М.А. Борушко, пізніше – професор В.Г. Куян, з 1989 року ще й доцент Т.М. Алексєєвич, а з 2007 року – і в.о. доцента В.М. Пелехатий. У 2004 р. в навчальний план університету введено “Декоративне садівництво” і “Виноградарство”; у 2006 р. – “Садівництво” на факультеті лісового господарства.

«Луківництво» читали доценти Ф.Т. Передерій, Г.А. Марчук; «Польове кормовиробництво» – доцент Н.Г. Шульга; «Технологію первинної обробки та зберігання продукції рослинництва» – професор Б.В. Лесик., доцент М.С. Чепіков, асистент Р.А. Кулініч, «Сільськогосподарську ентомологію», «Фітопатологію» – доценти О.А. Дереча, В.М. Венгер. З 1999 р. введено «Кормовиробництво», яке викладають професор В.В. Мойсієнко, доцент І.М. Євтушок, асистент С.В. Стоцька. «Лікарські та отруйні рослини» читають професор В.В. Мойсієнко та асистент С.В. Стоцька.

З 2006 р. кафедру очолює лауреат премії ім. Л.П. Симиренка АН України, доктор сільськогосподарських наук, професор В.Г. Куян.

Аудиторні заняття проводяться у відповідно обладнаних лекційних і спеціалізованих аудиторіях; окремою базою для проведення навчальних і ознайомчих практик є ботанічний сад, дослідне поле, навчально-дослідне господарство. Обслуговування навчального процесу забезпечують старші лаборанти Н.М. Король і В.П. Трохлібова.

Викладання лекцій супроводжується демонстрацією діафільмів, таблиць, схем, малюнків, натуральних зразків. Лабораторні та практичні заняття забезпечуються гербаріями, муляжами, натуральними зразками, необхідним обладнанням, інвентарем, методичною літературою. Для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи студенти використовують посібники, практикуми, підручники та методичні розробки викладачів кафедри.