Агрономічний факультет

Кафедра захисту рослин

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працюють: завідувач кафедри к.б.н., професор Дереча О.А., доктор сільськогосподарських наук, професор Санін В.А., кандидати сільськогосподарських наук, доценти М.М. Ключевич, П.О. Рябчук, Т.М. Тимощук, О.В. Чайка, Ю.Ф. Руденко, В.А. Мельниченко, А.В. Бакалова, асистенти Плотницька Н.М., Гурманчук О.В., аспіранти Венгер В.В., Любченко Г.О., завідувач лабораторії Грицюк Н.В., завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Денисова Г.Г. З 2009 року на кафедрі читає курс лекцій із загальної та сільськогосподарської фітопатології, діагностики хвороб рослин доктор біологічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НААН України Л.О.Крючкова.

Викладацький колектив кафедри прикладає зусилля для того, щоб студенти досконало оволоділи методами моніторингу шкідливих організмів в агроекосистемах та складання паспорту їхнього фітосанітарного стану, сучасними екологічно орієнтованими системами захисту сільськогосподарських рослин з метою отримання конкурентоспроможного врожаю.

Викладачі кафедри беруть участь у районних та обласних науково-практичних семінарах, надають практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам різних форм власності.

Науково-педагогічний колектив кафедри систематично організовує і проводить курси підвищення кваліфікації фахівців державної інспекції захисту рослин та спеціалістів державних насіннєвих інспекцій районів Житомирської області.

Викладацький колектив кафедри бере активну участь у профорієнтаційній роботі, проводить бесіди із випускниками 11-го класу загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів та навчальних закладів І–ІІ ступенів акредитації в Житомирській та Рівненській областях.

За останні роки на кафедрі підготовлено п’ять кандидатів наук: чотири (Ключевич М.М., Тимощук Т.М., Немерицька Л.В., Чайка О.В.) під керівництвом кандидата біологічних наук, професора Деречі О.А. і один (Бакалова А.В.) під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Трибеля С.О.

Колективом кафедри у співавторстві підготовлено і видано 13 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики.

У 2012 році колектив кафедри за значні досягнення в навчально-методичній, науковій, виховній, організаційній роботі та високий професіоналізм нагороджено Дипломом переможця конкурсу «Краща кафедра 2011–2012 н.р.».

 

Склад кафедри:

Дереча Олексій Артемович

Крючкова Лариса Олексіївна

Тимощук Тетяна Миколаївна

Ключевич Михайло Михайлович

Рябчук Павло Омелянович

Чайка Олександр Вікторович

Руденко Юрій Федорович

Бакалова Алла Володимирівна

Плотницька Наталія Михайлівна

Гурманчук Олексій Вікторович

Грицюк Наталя Вікторівна

Денисова Галина Григорівна

Любченко Галина Олександрівна