Агрономічний факультет

Кафедра захисту рослин

Завідувач кафедри

Дереча Олексій Артемович –
к. б. н., професор

Народився 29 серпня 1937 р. в с. Глезне Любарського району Житомирської області. У 1956 р. брав участь в освоєнні цілини. У 1964 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю “Агрономія” і здобув кваліфікацію “вчений агроном”. У 1962–1964 роках працював молодшим науковим співробітником кафедри фітопатології УСГА в учгоспі “Митниця” Васильківського району Київської області. 1964–1967рр. – аспірант кафедри фітопатології Української сільськогосподарської академії. Кандидат біологічних наук з 1967 року. Вчене звання доцента кафедри “Захист рослин ” присвоєно в 1970 р. Працював асистентом, викладачем, доцентом, завідувачем кафедри захисту рослин і проректором з навчальної та наукової роботи у Житомирському сільськогосподарському інституті. Наразі є завідувачем кафедри захисту рослин. Вчене звання професора присвоєно у 2006 році.

Автор і співавтор понад 240 публікацій, серед яких 13 навчальних посібників, 15 рекомендацій, 5 патентів на винаходи, понад 70 праць навчально-методичного характеру.

Підготував 4 кандидати наук. Бере активну учать у спортивних змаганнях серед викладачів університету. Значну увагу приділяє впровадженню результатів наукових досліджень у виробництво. Має почесне звання “Заслужений працівник сільського господарства України” (1997 р.), нагороджений орденом “Знак пошани” (1986 р.).

Викладає дисципліни: «Сільськогосподарська фітопатологія», «Інтегровані системи захисту рослин».

Коло наукових інтересів:
• удосконалення інтегрованих систем захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів в умовах Полісся і Північного Лісостепу.