Агрономічний факультет

Кафедра селекції та біотехнології

Навчальна та наукова роботи

Головною науковою проблемою сьогодення, яку розв’язують науковці кафедри, є “Фітосанітарний моніторинг хвороб і шкідників картоплі в зоні, потерпілої від аварії на ЧАЕС” та “Випробування і відбір сортозразків картоплі й овочевих культур з найменшим накопиченням радіонуклідів, придатних для громадського, дитячого та дієтичного харчування”.


Методика визначення ураженості насіння с.-г. культур
хворобами різного патологічного походження.

Колективом кафедри підготовлено для передачі в державне сортовипробування середньоранній сорт картоплі Поліська, який створено на основі виділеної вихідної форми з числа сортів вітчизняної і закордонної селекцій, диких видів та інцухт-ліній, що характеризується високою резистентністю до хвороб. Отримано 56 вихідних форм, які широко використовуються в Інституті картоплярства НААНУ для проведення цілеспрямованої селекції картоплі на стійкість до хвороб грибного, бактеріального і нематодного походження. Науковцями кафедри виділено та ідентифіковано понад 50 ізолятів, штамів та рас шкідливих організмів грибного і бактеріального походження, які в подальшому використовуються в селекції на стійкість до патогенів.

На кафедрі щорічно проводяться експерименти з випробування сортів і гібридів основних польових культур на стійкість до хвороб і шкідників та інших господарськоцінних ознак. Колектив кафедри прискорено розмножує нові сорти картоплі і зернових культур.

Провідні вчені кафедри беруть участь в обласних, всеукраїнських і міжнародних конференціях й симпозіумах з проблем селекції, генетики, мікробіології та біотехнології, публікують матеріали передового досвіду в газетах, журналах та виступають на радіо і телебаченні.