Агрономічний факультет

Кафедра селекції та біотехнології

Завідувач кафедри

Положенець Віктор Михайлович 
1946 р.н., доктор сільськогосподарських наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України

У 1970 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, отримавши диплом вченого агронома зі спеціальності “Агрономія” спеціалізації “Агромеліорація”.

З 1971 р. – молодший науковий співробітник Інституту картоплярства УААН, 1973 р. – аспірант Всесоюзного науково-дослідного інституту картопляного господарства (м. Москва), 1977 р. – кандидат сільськогосподарських наук.

З 1987 р. професор В.М. Положенець працює в Житомирському національному агроекологічному університеті, спочатку – на посаді доцента, а згодом – професора, завідувача кафедри селекції і біотехнології, проректора з наукової роботи та в.о. ректора.

У 1994 р. здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук, у 1995 році присвоєно наукове звання професора. У 1996 році отримав наукове звання академіка Академії наук Вищої школи України.

Є автором та співавтором опублікованих 265 наукових праць, з них 5 монографій: “Хвороби і шкідники картоплі”, “Захист картоплі від хвороб і шкідників в агроценозі малопродуктивних земель Полісся”, “Технологія вирощування картоплі на Житомирщині”, “Агроекологічні основи вирощування картоплі”, “Генетика”. Є співавтором 12 сортів картоплі: «Зарево», «Воловецька», «Віхола», «Луговська», «Світанок київський», «Українська рожева», «Пролісок», «Ромашка 8», «Либідь», «Бородянська рожева», «Гібрид 1015», «Гібрид 38» Деякі з них районовані в Росії, Білорусії, Литві, Латвії. Ним отримано 13 авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій.

За наукові досягнення і підготовку висококваліфікованих кадрів для сільськогосподарського виробництва В.М. Положенець нагороджений медалями “За трудову доблесть”, “Винахідник СРСР”, срібною медаллю ВДНГ СРСР та знаком “Відмінник освіти України”, орденом князя Ярослава Мудрого та удостоєний звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 77.
E-mail: polozhenets@ukr.net
E-mail: selection.znaeu@ukr.net