Агрономічний факультет

Кафедра технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Навчально-методична робота

Навчально-методична роботи кафедри направлена на підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва. З метою забезпечення навчального процесу видано 4 підручники, 22 навчальні посібники (в т.ч. 7 з грифом Міністерства освіти і науки України), 27 монографій та методичних рекомендацій та вказівок.


Підручники й навчальні посібники з грифом
Міністерства освіти та науки України

Основні з них: „Технічні культури”, „Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур”, „Льонарство”, „Основи землеробства”, „Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур”, „Агроекологія”, „Адаптивні системи землеробства”, „Технологія вирощування та інтегрований захист соняшника від шкодочинних організмів в умовах Лісостепу України ДАУ”.