Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Беземчук Олена Григорівна –
асистент

Відомості про науково-педагогічну діяльність − в університеті працює з 2012 року на посаді асистента кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича.

Відомості про навчання − у 2009 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит" та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
З 2009 по 2012 р. навчалася в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету.

Викладає дисципліни:
- Аналіз господарської діяльності;
- Національна економіка.

Напрями наукових досліджень:
Управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств

Публікації:
1. Валінкевич О.Г. Окремі аспекти розвитку орендних земельних відносин у сільському господарстві / О.Г. Валінкевич // Економіка АПК. – 2011. – №1. – С. 34-39.
2. Валінкевич О.Г. Щодо введення ринку земель сільськогосподарського призначення / О.Г. Валінкевич // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 10. – С. 65-67.
3. Беземчук О.Г. Соціоекономічні аспекти функціонування корпоративних агроформувань / О.Г. Беземчук // Український соціум. – 2011. – №4. – С. 97-104.
4. Беземчук О.Г. Функціонування нових агроформувань у контексті земельних трансформацій / О.Г. Беземчук // Вісник ЖНАЕУ – 2011. – №2. – С. 176-182.
5. Беземчук О.Г. Проблеми управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств / О.Г. Беземчук // Вісник ЖНАЕУ – 2012. – №1. – С. 160-171.
6. Беземчук О.Г., Малиновський А.С. Сільськогосподарські землі Житомирщини: еколого-економічний аспект використання / О.Г. Беземчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С.157-163.
7. Беземчук О.Г. Механізм управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О.Г Беземчук // Ефективна економіка. – 2014. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2674.