Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Електронні версії навчально-методичних комплексів дисцилін кафедри

Аналіз господарської діяльності

Аналіз ЗЕД

Макроекономічний аналіз

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

Національна економіка

Проектний аналіз

Сільськогосподарська статистика

Статистика

Статистика рослинництва

Статистично-економічні методи аналізу

Стратегічний аналіз

Теорія економічного аналізу

Управління потенціалом

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті

Фінансова статистика

Фінансовий аналіз