Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Ковальчук Олександр Дмитрович –
кандидат економічних наук, доцент, докторант

У 1997 р. закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) за спеціальністю “Менеджмент ЗЕД підприємства”.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК на тему “Формування регіонального ринку м’яса великої рогатої худоби” захистив у 2002 р. у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

У 2000 р. – стажування в Державному університеті Небраска-Лінкольн, США (Faculty Exchange Program).

2007–2008 навчальний рік – кафедра сільськогосподарської і прикладної економіки Державного університету Північної Дакоти, США (Fulbright Scholar Program).

Навчальні дисципліни: „Фінансовий аналіз”, “Економічний аналіз”.

Сфера наукових інтересів: інституційний розвиток галузі скотарства України в умовах Євроінтеграційної адаптації.

Основні наукові праці:
1. Скидан О.В. Підприємництво у сільській місцевості / О.В. Скидан, О.Д. Ковальчук, В.Л. Янчевський. – Житомир: вид-во «Сонечко Плюс», 2013. – 322 с.
2. Ковальчук О.Д. М’ясне скотарство України в умовах глобалізаційних трансформацій/ О.Д. Ковальчук // Фінансово-економічні проблеми розвитку сільських територій: міжн. наук.-практ. конф., 6-7 травн. 2014 р. – Мелітополь: видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – С. 123-126.
3. Ковальчук О.Д. Концептуальні аспекти формування і розвитку інноваційно-орієнтованого молочного скотарства / О.Д. Ковальчук // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону: матеріали Х міжфакульт. наук.-практ. конф., 14 травн. 2014 р. — Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2014. — С. 47-49.
4. Ковальчук О.Д. Роль господарств населення у виробництві молока та м’яса ВРХ / О.Д. Ковальчук // Агросвіт. – 2014. - № 7 – С. 32-35.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 118
тел. (0412) 22–17–83
e-mail: O.D.Kovalchuk@gmail.com