Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Мармоза Анатолій Тимофійович –
доцент кафедри аналізу і статистики
Житомирського національного агроекологічного університету,
 кандидат економічних наук

Після служби в армії (1958–1961 рр.) закінчив Луганський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіка і організація сільськогосподарського виробництва” (1966 р.). Потім працював економістом з оплати праці в радгоспі, асистентом кафедри статистики Луганського сільськогосподарського інституту (1967–1968 рр.). Закінчив очну аспірантуру при кафедрі статистики Московської сільськогосподарської академії, де здобув вчений ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності “Статистика” (1972 р.).

З березня 1972 року працює в Житомирському національному агроекологічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідуючого кафедрою, заступника декана, декана економічного факультету.

Все науково-педагогічне життя (понад 40 років) присвятив одній дисципліні – статистиці.

Має понад 50 наукових праць, серед яких 13 навчальних посібників і підручник зі статистики з грифами Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України (загальний обсяг 370 друкарських аркушів):
1. Практикум по математической статистике: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1990. – 190 с.
2. Практикум з теорії статистики: Навч. посіб. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 344 с.
3. Теорія статистики: Навч. посіб. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 392 с.
4. Практикум з математичної статистики: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. –
264 с.
5. Практикум з теорії статистики: Навч. посібник – 2-е видання, перероблене та доповнене. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 348 с.
6. Практикум із статистики: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. – 512 с.
7. Практикум з сільськогосподарської статистики: Навч. посіб. – Житомир. – Видавництво Державного агроекологічного університету, 2004. – 490 с.
8. Практикум з сільськогосподарської статистики: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 450 с.
9. Правова статистика: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2006. – 536 с.
10. Практикум з правової статистики.: Навч. посіб. – К.: “Видавничий Дім Києво-Могилянська академія”, 2005. – 320 с.
11. Практикум с теорії статистики: Навч. посіб., 3-е видання. – К.: Ельга, 2007. – 348 с.
12. Статистика сільського господарства: Навч. посіб. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 696 с.
13. Практикум з математичної статистики: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2009. – 264 с.
14. Статистика: Підручник. К.: Ельга-Н, КНТ, 2009. – 896 с.
15. Мармоза А.Т. Тестові завдання з дисципліни „Статистика” по першому змістовному модулю „Теорія статистики” для студентів економічних спеціальностей / А.Т. Мармоза, С.В. Чугаєвська, О.П. Русак // Житомир: Вид-во ЖНАЕУ. – 2010. – 63 с.
16. Мармоза А.Т. Тестові завдання з дисципліни „Статистика” по другому змістовному модулю „Сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики” для студентів економічних спеціальностей / А.Т. Мармоза, С.В. Чугаєвська, О.П. Русак // Житомир: Вид-во ЖНАЕУ. – 2012. – 96 с.
17. Мармоза А.Т. Теорія статистики. Підручник. / А.Т. Мармоза. – 2-ге. видання, перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 592 с.
18. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики. Навч. посіб. / А.Т. Мармоза. – 4-е вид.,перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, – 2014. – 484 с.

Напрями наукових досліджень – розрахунок і аналіз повних витрат виробництва і фондомісткості окремих видів сільськогосподарської продукції.

Нагороджений знаками “Пошани”, “Відмінник аграрної освіти та науки” I і II ступеня Міністерством аграрної політики України.