Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Шлапак Анатолій Михайлович –
кандидат економічних наук, доцент

У 1973 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю вчений-агроном.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності на тему “Організація праці у льонарстві господарств Житомирської області” захистив у 1987 р. в Білоруському інституті економіки і організації сільського господарства.

Навчальні дисципліни: „Аналіз господарської діяльності”, „Аналіз зовнішньоекономічної діяльності”.

Сфера наукових інтересів: організація та оплата праці в аграрних підприємствах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Шлапак А.М. Высокая производительность труда – ключ к успеху // Закупки с.-х. продуктов. – 1985. – №1. – С.34–35.
Шлапак А.М. Кількісна оцінка рівня організації праці на основних виробничих процесах у льонарстві // Економіка: проблеми теорії та практики: Міжвуз. збірн. наук. праць. – Вип. 98. – Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2001. – С.56–61.
Шлапак А.М. Кількісна оцінка рівня якості виконуваних робіт у льонарстві // Економіка: проблеми теорії та практики: Міжвуз. збірн. наук. праць. – Вид. 100. – Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2001. – С.69–72.
Шлапак А.М. Формування сільськогосподарських підприємств на основі приватної власності, маркетингового та маржинального аналізу // Проблеми реформування власності і колективних с.-г. підприємств: Матеріали наук.-практ. конф., 23–25 березня 2000 р. – Житомир, Вид-во ДАУ. – 2001. – С. 208–209.
Шлапак А.М. Методика оцінки рівня організації праці та якості виконання робіт у льонарстві // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. 3-5 березня 2005 р. – В 3-х ч. – Житомир, Вид-во ДАУ, 2005. – Ч. 2.
Шлапак А.М. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для студентів факультету аграрного менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» фахове спрямування «Менеджмент ЗЕД» // А.М. Шлапак. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ. – 2010.
Шлапак А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посібник / А.М. Шлапак. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ – 2011. – 155 с.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 93
тел. (0412) 37–04–21
e-mail: KAS@znau.edu.ua