Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Світлишин Ігор Іванович  –
кандидат економічних наук, доцент

 У 2001 р. закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю „Аграрний менеджмент”.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК – на тему “Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах радіоактивно забруднених районів Полісся” захистив у 2005 р. у Державному агроекологічному університеті.

Навчальні дисципліни: „Аналіз господарської діяльності”, „Макроекономічний аналіз”, „Фінансовий аналіз”, „Стратегічний аналіз”.

Наукові інтереси: проблемні питання ефективності функціонування підприємств аграрного сектору.

Основні праці:
1. Світлишин І.І. До методики формування собівартості сільськогосподарської продукції / І. І. Світлишин // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3 (12). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 386–392 (фахове видання).
2. Світлишин І.І. До методики формування ціни на сільськогосподарську продукцію / І. І. Світлишин // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 4 (46). – С. 216–220 (фахове видання).
3. Світлишин І.І. Місце інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах. [Електронний ресурс] / І. І. Світлишин // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 2 (4). http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/eui/ 2010_2/10siipsp.pdf (фахове видання).
4. Світлишин І.І. Теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств / І. І. Світлишин // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнар. збірник наукових праць / Випуск 3 (24). / Відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 438-444.
5. Світлишин І.І. Оцінка та тенденції зміни ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств / І. І. Світлишин // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – № 4 (62). – С. 337-339.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 93
тел. (0412) 37–04–21
e-mail: igor.svetlishin@mail.ru