Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Василенко Світлана Володимирівна –
аспірант

 У 2004 р. закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю „Облік і аудит”.

З 2004 р. по 2006 р. навчалась в магістратурі Державного агроекологічного університету.

Сфера наукових інтересів: розвиток підприємств м’ясо-молочного підкомплексу.

Наукові публікації:
1. Василенко С.В. Щодо стратегії розвитку аграрних підприємств молочно – м’ясного напряму / С.В. Василенко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Ж.: ЖНАЕУ, 2009. – Вип. 25, т. 2 – С. 253–260.
2. Василенко С.В. Сучасний стан і перспективи розвитку скотарства в Житомирській області / С.В. Василенко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – Вип. 259 – т. YI – С. 1489–1494.
3. Василенко С.В. Тенденції розвитку молочного сектора на Житомирщині / С.В. Василенко // Вісник Хмельницького національного університету. – Х.: ХНУ, 2011. – Вип. 181, т. 2 – С. 42–46.
4. Микитюк В.М., Василенко С.В. Аналіз діяльності особистих селянських господарств у виробництві і реалізації продукції скотарства // Економічний аналіз. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2012. – Вип. 10, ч.1 – С. 237 – 239.
5. Василенко С.В. Обоснование объектов управления эффективностью производителей продукции скотоводства в Житомирском регионе // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, Vilnius: Lithuanian Institute of Agrarian Economics, 2013. – Vol. 35, No 3. – p. 448-458.