Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Янчевський Віктор Леонідович  –
аспірант

 У 1994 році закінчив Житомирський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» та здобув кваліфікацію «Економіст по бухгалтерському обліку і фінансах».

 Тема дослідження: «Управління процесами капіталізації аграрних підприємств та їх об’єднань».

Наукові публікації:
1. Янчевський В.Л. Обліково-аналітичне забезпечення при прийнятті управлінських рішень / В.Л. Янчевський // Збірник наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту / За ред. В.А. Рульєва.Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010.№3 (11).530с.
2. Янчевський В.Л. Економічна сутність капіталізації підприємств та напрями її здійснення / В.Л. Янчевський // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. - №2 (29) т. 2. – С. 308-319.
3. Янчевський В.Л. Аналіз фінансових ресурсів капіталізації аграрних підприємств / В.Л. Янчевський // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. - №1 (30) т. 2. – С. 219-225.
4. Янчевський В.Л. Оцінка ефективності використання капіталу підприємств / В.Л. Янчевський // Вісн. Тернопільського нац. екон. ун-ту. − 2013. − № 5. − С. 293−298.
5. Янчевський В.Л. Передумови розвитку та становлення лізингових відносин в Житомирському регіоні / В.Л. Янчевський // Формування стратегії розвитку регіонального АПК: матеріали наук.-практ. конф., 12 травня 2005 р. – Житомир, 2005.  С.221224.
6. Янчевський В.Л. Роль соціальної інфраструктури у забезпеченні капіталізації аграрних підприємств / В.Л. Янчевський // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир: Вид-во ПП «Рута». – 2010. – С. 209212.
7. Янчевський В.Л. Теоретичні підходи до визначення капіталізації підприємств / В.Л. Янчевський // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвячені 10-річчю ф-ту аграр. менеджменту, 25−27 березня 2010 р. − Житомир, 2010. – С. 40−42.
8. Янчевський В.Л. Економічна сутність капіталізації підприємств / В.Л. Янчевський // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону: Матеріали сьомої міжфакультетської наук.-практ. конф., 20 травня 2011 р. – Житомир, 2011. – С.121−123.
9. Янчевський В.Л. Теоретичні основи дослідження процесів капіталізації аграрних підприємств / В.Л. Янчевський // Стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентноспроможності аграрного сектора: Матеріали ІІ конф. молодих вчених-економістів, 23-24 листопада 2011 р. – Житомир, 2012. – С. 283 − 285.
10. Янчевський В.Л. Формування капіталу кооперативних підприємств / В.Л. Янчевський // Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Міжнародному року кооперативів, 5−7 квітня 2012 р. – Житомир, 2012. – С. 183 − 190.
11. Янчевський В.Л. Аналіз потенційних фінансових ресурсів здійснення капіталізації аграрних підприємств / В.Л. Янчевський // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону: Матеріали восьмої міжфак. наук.-практ. конф., 26 квітня 2012 р.  Житомир, 2012.  С. 221224.
12. Янчевський В.Л. Комплексний аналіз капіталізації сільськогосподарських підприємств / В.Л. Янчевський // Наукові читання: наук.-практ. збірник, 19 лютого 2013 р.  Житомир, 2013.  С. 226228.
13. Янчевський В.Л. Механізми управління активами сільськогосподарських підприємств на основі їх капіталізації / В.Л. Янчевський // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону: Матеріали дев’ятої міжфак. наук.-практ. конф., 26 квітня 2013 р. - Житомир, 2012. - С. 221-224.
14. Микитюк В.М. Розвиток підприємництва у сільській місцевості: довідник / В.М. Микитюк, О.В. Скидан, О.Д. Ковальчук та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
15. Скидан О.В. Підприємництво у сільській місцевості: довідник / О.В. Скидан, О.Д. Ковальчук, В.Л. Янчевський.  Житомир: Вид-во «Сонечко Плюс», 2013.  322 с.
16. Скидан О.В. Стимулювання малого бізнесу на місцевому рівні / О.В. Скидан, О.Д. Ковальчук, В.Л. Янчевський.  Житомир: Вид-во «Рута», 2013.  345 с.