Екологічний факультет

Кафедра хімії

Завідувач кафедри

Заблоцька Ольга Сергіївна
завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук

Народилася у 1961 році на Житомирщині. У 1984 році з відзнакою закінчила природничий факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка.

Спеціальність: біологія з додатковою спеціальністю хімія.

Кваліфікація: вчитель хімії та біології.

Працювала вчителем хімії, викладачем хімії у Житомирському ліцеї при Житомирському державному технологічному університеті, заступником директора Житомирського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

З 2004 року працює на кафедрі хімії університету. З 2009 року обіймає посаду завідувача кафедри хімії.

Кандидатська дисертація «Формування знань про структурну організацію органічних речовин у курсі хімії загальноосвітньої школи» захистила у 2004 році в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присвоєно в 2005 році за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання хімії».

Вчене звання доцента кафедри хімії присуджено в 2008 році.

Докторську дисертацію «Теоретичні та методичні засади формування предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних спеціальностей» захистила у 2011 році в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Науковий ступінь доктора педагогічних наук присвоєно в 2012 році за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)».

Вчене звання професора кафедри хімії присуджено в 2014 році.

Навчальні дисципліни: хімія (фахове спрямування), неорганічна та аналітична хімія з основами фізколоїдної хімії, органічна хімія з основами біохімії, хімія, біонеорганічна хімія.

Наукові інтереси: теорія та методика навчання хімії.

Наукові та навчально-методичні праці: 103 праці, з них – 1 підручник (з грифом Міністерства освіти і науки України), 9 навчальних посібників ( 1 – з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 – з грифом Міністерства аграрної політики України), монографія, типова навчальна програма з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії», понад 40 статей у фахових виданнях України, педагогічний програмний засіб, тести та тощо.