Екологічний факультет

Кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування

 

 

Завідувач кафедри

 Надточій Петро Петрович
д. с.-г. н., професор

 Народився 7 липня 1949 року на Чернігівщині.

У 1971 році з відзнакою закінчив факультет агрохімії і ґрунтознавства Української сільськогосподарської академії.

У 1974–1977 рр. – аспірант кафедри агрохімії Української сільськогосподарської академії.

У 1978 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

У 1979–1980 роках працював у складі міжнародної ґрунтово-екологічної експедиції Союзсільгосппромекспорту в Лівії на посадах головного спеціаліста та начальника відділу. У 1982 році в Москві закінчив спеціальні курси з використання радіоактивних ізотопів в народному господарстві в Москві. Тривалий час працював доцентом кафедри ґрунтознавства і охорони ґрунтів Національного аграрного університету.

Протягом 1987–1990 років – викладач у вищому навчальному закладі та науковий консультант міжнародної експедиції з екології та ґрунтознавства в Кампучії (Камбоджі).

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності “Агроґрунтознавство і агрофізика”.

З 1996 по 2002 рр. – на керівних посадах у Міністерстві аграрної політики України. З 2002 по 2008 рр. обіймав посаду проректора з наукової роботи університету. Автор і співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі 3 монографій.

Коло наукових інтересів:

  • вивчення агроекологічного стану ґрунтів та розробка заходів з управління їх родючістю і продуктивністю агроекосистем;

  • наукове обґрунтування ведення агропромислового виробництва на радіонуклідно забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС територіях.