Екологічний факультет

Кафедра загальної екології

 

  Створена у вересні 1995 року як міжфакультетська на базі кафедр селекції та насінництва, агроекології агроекологічного факультету.

Мета створення – забезпечення викладання природничо-екологічних дисциплін у зв’язку із екологізацією освіти та зміною статусу вузу, а також розробка стратегічних напрямків екологічної освіти та науки. Кафедру очолювали: М.М. Вінничук, Л.В. Михайловський.

З 2003 року завідувачем кафедри є доцент, к.б.н. Л.А. Котюк.

Філії:

• Поліський заповідник (Овруцький район);

• Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка (м. Київ).

Навчально-наукова база – ботанічний сад ЖНАЕУ.

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін на факультетах університету освітньо-кваліфікаційного рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр. Викладаються такі дисципліни: ботаніка, біологія, зоологія, основи екології, екологія, загальна екологія та неоекологія, основи екології та радіобіології, екологічне інспектування та аудит, екологічна експертиза, екологія людини, ландшафтна екологія, фітоценологія, екологічний аудит та інспектування, зооценологія, екологія праці, екологічний туризм, біоценологія, сучасні біотехнології в галузі, основи наукових досліджень, основи екології та безпека продукції та ін.

Видані посібники:

• Борисюк Б.В., Рахметов Д.Б., Фещенко В.П. Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник.-Житомир: ДАУ, 2004. – 258 с.

• Борисюк Б.В., Фещенко В.П., Трофімова Г.В., Котюк Л.А. Екологія: Навчальний посібник, Житомир: ДАУ, 2003. – 196 с.

• Борисюк Б.В., Федишин Б.М. та ін. Хімія та екологія атмосфери: Навчальний посібник. – Житомир: Льонок, 2003. – 266 с.

• Гудков І.М., Вінничук М.М. Сільськогосподарська радіобіологія. – 2003. – 470 с.

• Харчишин В.Т., Собко В.Г., Мельник В.І. та ін. Рідкісні і зникаючі рослини Українського Полісся. – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 248 с.

• Козловський О. Ю. Основи біологічної систематики. – Житомир: ДАУ, 2004. – 130 с.

• Фещенко В.П., Борисюк Б В. та ін. Метрологія та методологія в радіології: Навчальний посібник.  – Житомир: ДАУ, 2004. – 160 с.

• Фещенко В. П., Биденко В. М., Борисюк Б. В. Экология человека: Учебное пособие. – Житомир: ГАУ, 2004. – 154 с.

• Фещенко В. П., Борисюк Б. В., Гудков І. М., Рахметов Д.Б.: Навчальний посібник. Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник. – Житомир: ДАУ. – 2004. – 258 с.

• Борисюк Б. В., Федишин Б. М., Дорохов В. Ю., Павлюк Г. В., Головко Е. А. Основи екологічної хімії. – Житомир, – 2006. – 500 с.

• Войцицький А. П., Федишин Б. М., Борисюк Б. В. Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища. – Житомир: ДАУ, 2006 р.  – 365 с.

• Федючка М. І., Малярчук П. М., Войцицький А. П. Екологія: Навчальний посібник для студентів спец. „Економіка підприємства” – Житомир. – 2007. – 173 с.

• Козловський О. Ю. Весняні квіти потребують охорони. – Житомир: Котвицький, 2007. – 32 с.

• Фещенко В. П. Методологія дослідної справи. - Житомир: Друк. – 2006. – 223 с.

• Фещенко В. П., Клименко М. О., Скрипчук П. М. Екологічна стандартизація і сертифікація. - Житомир: Друк. – 2006. – 213 с.

Співавтори типових програм для аграрних вузів 3–4 рівня акредитації з напрямку “Екологія та охорона навколишнього середовища”: «Загальна екологія» Б.В. Борисюк, «Заповідна справа» Б.В. Борисюк, «Екологічний аудит та інспектування» Б.В. Борисюк, В.Т. Харчишин, «Наземні та водні екосистеми» Г.В. Трофімова, Б.В. Борисюк, «Основи екологічної освіти і культури» Б.В. Борисюк, Л.А. Котюк, «Ландшафтна екологія» Г.В. Трофімова, Б.В. Борисюк, «Фітоценологія» Л.А. Котюк, Л.В. Михайловський, «Біогеографія» Т.М. Коткова, Л.А. Котюк, «Метрологія і методологія в радіоекології» Б.В. Борисюк, В.П. Фещенко, «Екологія людини» Б.В. Борисюк, В.П. Фещенко, «Екологічна стандартизація і сертифікація» Б.В. Борисюк, В.П. Фещенко, «Моніторинг навколишнього середовища» Б.В. Борисюк, В.П. Фещенко, «Геоаномальні зони та біота» Т.М. Коткова, «Біологія» Л.А. Котюк, «Економіка природокористування» Б.В. Борисюк, «Агро біоценологія» Б.В. Борисюк, Г.В. Трофімова, «Лікарські рослини» В.В. Мойсієнко, Д. Б. Рахметов, «Екологічний туризм» Б.В. Борисюк, Г.В. Трофімова, О.Ю. Козловський.

Наукові роботи виконують аспіранти О.В. Швайка (науковий керівник – Борисюк Б.В.),  Н. Кошелюк (науковий керівник – В.Т. Харчишин), Т.Б. Годовська (науковий керівник – В.П. Фещенко).

Підготовку до проведення лабораторно-практичних занять забезпечують старші лаборанти Л.О. Лобачова, О.М. Лукомський.