Факультет обліку та фінансів

Кафедра бухгалтерського обліку

Типові завдання та вміння фахівця з обліку і аудиту

Майбутній фахівець з "Обліку і аудиту" має можливість одержати знання, які дозволять йому здійснювати:

- складання, приймання, перевірку та бухгалтерське оброблення документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку;

- складання фінансової звітності;

- визначення цін;

- організацію фінансово-господарської діяльності підприємства;

- визначення доходів, витрат і фінансових результатів;

- організацію страхової роботи;

- визначення матеріальних і трудових ресурсів та ефективне їх використання;

- визначення ефективності технічних нововведень та елементів інфраструктури підприємств;

- планування господарсько-фінансової діяльності;

- планування фінансових показників діяльності підприємства;

- складання плану документообігу і заходів щодо вдосконалення обліково-економічної роботи;

- регулювання господарської діяльності підприємств, дотримуючись Законів України та інших нормативних актів;

- організацію бухгалтерського обліку і звітності;

- організацію роботи матеріально відповідальних осіб;

- організацію архіву підприємства, дотримуючись правил зберігання бухгалтерських документів;

- організацію зовнішньоекономічних відносин;

- реформування і запровадження бізнесу на підприємствах;

- створення системи АРМ –бухгалтера;

- запобіжну діяльність;

- контроль за дотриманням нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням ресурсів підприємства;

- аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства;

- аудиторську та ревізорську діяльність;

- методичне забезпечення обліково-аналітичних та контролюючих структур підприємства;

- викладацьку роботу у вищих навчальних закладах;

- наукові дослідження.

Отже, якщо Ви бажаєте одержати універсальну спеціальність та фахові знання з усього економічного механізму господарювання підприємств, регіонів і держави в цілому, ми запрошуємо Вас до нашого університету для здобуття базової та повної вищої освіти за спеціальністю "Облік і аудит".

Кафедра забезпечує навчальний процес за дисциплінами кафедри на економічному, технологічному, екологічному факультетах та на факультеті аграрного менеджменту. Викладачі кафедри свою роботу виконують згідно з індивідуальними планами, планами кафедри, рішенням вченої ради факультету, розпорядженнями деканату, ректорату, засіданнями кафедри.