Факультет обліку та фінансів

Кафедра бухгалтерського обліку

Завідувач кафедри

Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку, доктор економічних наук, професор

У 1976 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві”.

Опублікувано монографію:

Цал-Цалко Ю.С., Денисюк О.Г. Синергетична парадигма економіки: Монографія. Житомир: 2007. – 160 с.

Опубліковано підручник:

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

Опубліковано статті у фахових виданнях:

Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Мороз В.П. Статистичне дослідження придатності основних засобів //Статистика України. – 2007.–№3. – С.18–25.

Цал-Цалко Ю.С. Економічний аналіз діяльності міжнародних туристичних організацій. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ. – 2007. – № 2. – С. 167–175.

Цал-Цалко Ю.С. Статистична оцінка ефективності механізмів управління основними засобами регіону. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ. – 2008. – № 1. – С. 284–293.

Опубліковано статті у збірниках наукових праць:

Цал-Цалко Ю.С. Використання нормативних величин статистичних показників для управління господарюючими системами. // Проблеми статистики. Збірник наукових праць НТК наукових досліджень Держкомстату України. К.: Держкомстат України. – 2007. – № 8. – С. 107–110.