Факультет обліку та фінансів

Кафедра філософії

Загальна інформація

Сучасна підготовка фахівців високого рівня неможлива без формування у них чіткої світоглядної позиції, що утверджується на загальнолюдських цінностях, високих зразках світової гуманістичної культури. Загальноуніверситетське значення кафедри філософії Житомирського національного агроекологічного університету випливає із тих важливих завдань, які стоять перед викладачами: формування у студентів і молодих науковців теоретичного і гуманістичного світогляду, розвитку творчого мислення, виховання патріотів та інтелектуалів, морально стійких особистостей, які здатні швидко соціалізуватися в суспільстві, відповідати на виклики і загрози сучасного глобалізованого світу.

Витоки кафедри філософії сягають глибин історії університету. Кафедра заснована у 1955 році і до 1964 року функціонувала як кафедра марксизму-ленінізму. У процесі розвитку університету змінювались назва і завдання кафедри:
- з червня 1964 р. по липень 1974 р. – кафедра філософії і наукового комунізму;
- з вересня 1974 р. по березень 1991 р. –кафедра марксистсько-ленінської філософії;
- з березня 1991 р. по червень 1993 р. – кафедра філософії і права;
- з червеня 1993 р. по березень 1996 р. – кафедра історії, філософії і права;
- з березня 1996 р. по травень 1999 р. – кафедра гуманітарної освіти;
- з травня 1999 року до 20 грудня 2005 р. – кафедра суспільних наук;
- з грудня 2005 року до грудня 2012 року – кафедра філософії, політології та історії;
- згідно з рішенням Вченої ради університету від 27 грудня 2012 року було відновлено кафедру філософії.

На кафедрі працювали видатні науковці і педагоги, які віддали університету десятки років плідної науково-педагогічної праці, автори багатьох навчальних посібників та підручників – доктор філософських наук, професор Щерба С.П., кандидат філософських наук, доцент Заглада О.А., кандидат філософських наук, доцент В.А. Буслінський, кандидат філософських наук, доцент І.П. Хобта. Їх справу продовжують кандидат філософських наук, почесний професор ЖНАЕУ М.Г. Тофтул, кандидати філософських наук, доценти: Піціль О.С., Патарідзе В.О., Шевчук С.Ф., Ковтун Ю.В., кандидат психологічних наук, доцент Шевченко О.М.,, кандидат мистецтвознавства Копоть І.Є., старший викладач Терещенко Г.М., старший лаборант Пужайлова І.М.

Кафедру очолювали: кандидат історичних наук, доцент М.О. Гурін (1955 – 1965), кандидати філософських наук, доценти О.І. Яценко (1965 – 1966), В.А. Буслінський (1966 – 1968), І.П. Сапацинський (1968 – 1977), М.Г. Тофтул (1977 – 1983), І.П. Хобта (1983 – 1996); кандидат історичних наук доцент В.А. Шмарчук (1996 – 1999), кандидат філософських наук, доцент О.А. Заглада (1999 року – 2012), доктор філософських наук, професор Щерба С.П. (2012 – 2103), в червні 2013 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри філософії призначено кандидата філософських наук Ковтуна Ю.В.

Викладачі кафедри філософії забезпечують викладання таких дисциплін як «Філософія», «Релігієзнавство», «Логіка», «Філософські проблеми біології», «Філософія науки та інноваційного розвитку», «Соціологія», «Етика і естетика», «Культурологія».

Колектив кафедри проводить значну навчально-методичну, наукову та виховну роботу, бере активну участь у громадському житті університету і України, викладачі є постійними учасниками університетських. Всеукраїнських та міжнародних конференцій.