Факультет обліку та фінансів

Кафедра філософії

Науково-дослідна робота

(напрями наукових досліджень та наукові праці викладачів)

- Ковтун Ю.В. «Національне питання в сучасних соціально-філософських консервативних концепціях»;

- Піціль О.С. «Роль релігії у формуванні духовності особистості»;

- Патарідзе В.О. «Соціально-філософські проблеми сучасної соціально-природної взаємодії»;

- Шевчук С.Ф. «Історія та методологія науки»;

- Шевченко О.М. «Соціальна психологія»;

- Тофтул М.Г. «Естетичне відношення людини до дійсності»;

- Терещенко Г.М. «Взаємовідносини релігії і культури»; «Проблема відродження духовності в Україні».