Факультет обліку та фінансів

Кафедра фінансів і аудиту

 

Загальна інформація

Створена у жовтні 1994 року в результаті реформування кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Кафедру очолює кандидат економічних наук, професор Дема Дмитро Іванович.

На кафедрі працюють: доценти Філімоненков О.С., Дорохова Л.М., Віленчук О.М., Стойко О.Я., Шубенко І.А., Абрамова І.В., Шевчук І.В., Сус Ю.Ю., Недільська Л.В., Фещенко Н.М., Куровська Н.О.; старший викладач Дем’янюк І.В., асистент, Мартинюк Г.П.; ст. лаборант Осіпчук С.Б., зав. лабораторією Ємець Л.Н. Наукові дослідження проводять 5 аспірантів і здобувачів.

Колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін фінансового спрямування, а саме: фінанси, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, ринок фінансових послуг, податкова система, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, гроші і кредит, страхування, страхові послуги, страховий менеджмент, біржова діяльність, банківські операції, бюджетна система, бюджетний менеджмент, міжнародний фінансовий менеджмент, інвестування, аудит, соціальне страхування, основи митного та валютного законодавства, організація та методика аудиту, біржова діяльність, міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, місцеві фінанси, оподаткування суб’єктів господарювання, податковий менеджмент, центральний банк і грошово-кредитна політика, фінансове посередництво, управління фінансовою санацією підприємства.

Викладачі кафедри забезпечують підготовку спеціалістів за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент ЗЕД», «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства». Крім цього, викладачі кафедри беруть участь у перепідготовці кадрів в Інституті післядипломної освіти та дорадництва університету.

Кафедра бере активну участь у міжнародному співробітництві через участь у міжнародних програмах та грантах з університетами США, Франції, Данії. Так, професор Дема Д.І. проходив наукове стажування в університеті штату Північна Дакота у США (Exchange Program, 1991 р. та програма ім.Фулбрайта, 1997–1998 рр.)та інституті сільського господарства (м. Женеш, Франція, 2006 р.), інституті Луї Пастера, (Клермон-Ферран, Франція, 2009 р.). Доцент Дорохова Л.М. – у Північно-Центральному технічному коледжі штату Вісконсін (США, 1996 р.), інституті Луї Пастера, Клермон-Ферран, Франція, 2009 р.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження з проблем вдосконалення фінансової політики в аграрному секторі економіки та надають консультаційну допомогу сільськогосподарським підприємствам, підприємствам малого бізнесу з питань фінансів, оподаткування та аудиту. Науково-дослідна робота викладачами кафедри проводиться за науково-дослідною темою: «Фінансова політика в аграрному секторі економіки» - номер державної реєстрації 0111 U009726 – керівником теми є к. е. н., проф. Дема Д. І.