Факультет обліку та фінансів

Кафедра  фінансів і аудиту

 

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові  та валютні операції»

Методичні вказівки  щодо організації самостійної роботи студентів і поточного контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»

Методичні вказівки для підготовки та виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» студентами ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”

Методичні вказівки для підготовки та виконання завдань з навчальної практики дисципліни «Фінанси» студентами ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Облік і аудит»

Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємств» для самостійної роботи студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”

Методичні вказівки з дисципліни «Біржова діяльність» для самостійної роботи студентів ОКР “Спеціаліст” спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво)

Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємств» для практичних занять студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит»

Методичні вказівки з дисципліни «Біржова діяльність» для практичних занять студентів ОКР “Спеціаліст” спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво)

Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Банківські операції»

Методичні вказівки щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Банківські операції»

Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансове посередництво»