Факультет обліку та фінансів

Кафедра історії, політології та психології

Історична довідка

Кафедраісторії, політології та психології створена 26 грудня 2012 року рішенням Вченої ради ЖНАЕУ.

Виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначений кандидат історичних наук, доцент Сініцький Андрій Цезарович.

Кафедра забезпечує навчально-методичний процес за дисциплінами: історія України, політологія, історія української культури, світова культура і мистецтво, українознавство, психологія,основи психології,основи психології та педагогіки, педагогіка, основи педагогіки і психології вищої школи, психологія управління; вища освіта і Болонський процес,етика естетика. Етика бізнесу,етика ділового спілкування, риторика.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри є підвищення авторитету історичної, політологічної,психолого-педагогічної і культурологічної освіти в негуманітарних навчальних закладах; активізація навчально-виховної і просвітницької роботи зі студентами; залучення студентської молоді до науково-дослідницької роботи; зміцнення наукових зв'язків з іншими навчальними закладами міста та України; сприяння гармонійному розвитку особистості майбутніх аграріїв.

При кафедрі створений музей українського села. Він оздоблений цікавими експонатами, які були привезені студентами та викладачами університету з різних куточків України. Під керівництвом доцента Н.Й. Романюк в музеї постійно проводяться тематичні заходи: вечори, виставки, зустрічі та усні журнали для студентів різних факультетів, а також екскурсії для гостей університету.