Факультет обліку та фінансів

Кафедра історії, політології та психології

Науково-педагогічний склад кафедри

Сініцький Андрій Цезарович – в.о. зав. кафедри, кандидат історичних наук, доцент;

Суліменко Олександр Григорович – кандидат історичних наук, доцент;

Мельничук Ігор Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент;

Біленький Євген Андрійович – кандидат історичних наук, доцент;

Романюк Неля Йосипівна – кандидат історичних наук, доцент;

Махорін Геннадій Леонідович – кандидат історичних наук, доцент;

Курносов Юрій Олександрович – кандидат історичних наук, доцент;

Копоть Ірина Євгенівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, Член Національної спілки України, Національної музичної спілки, Міжнародного товариства з дослідження ХVШ століття;

Талько Олена Борисівна - кадидат філологічних наук, доцент;

Шоботенко Олеся Алімівна – старший викладач;

Марченко Світлана Давидівна – асистент;

Пелехатий Олександр Миколайович - асистент;

Михайлова Тетяна Іванівна – старший лаборант кафедри.