Агрономічний факультет

Загальна інформація

Агрономічний факультет розпочав свою діяльність у 1922 році.

Факультет готує фахівців із таких спеціальностей:
“Агрономія” , “Захист рослин”, “Геодезія, картографія і землеустрій”.

За період існування факультету професорсько-викладацьким складом підготовлено понад 16 тисяч фахівців.

З часу заснування факультет очолювали М.С. Шевченко, А.І. Міліневський, С.І. Слухай, О.Л. Барановський, І.П. Клименко, О.С. Зінченко, Я.М. Боднарук, П.В. Литвак, Л.К. Томашевський, С.Ф. Гриб, М.Ф. Рибак.

З 1991 року деканом призначено випускника нашого вузу - відмінника освіти України, кандидата сільськогосподарських наук, доцента М.Ф. Рибака.

З листопада 2011 року виконуючим обов’язки декана агрономічного факультету є Трофименко П.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою. Заступник декана з навчальної роботи з напряму “Агрономія” – Чайка О.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин.

Заступник декана з навчальної роботи з напряму “Захист рослин” – Ключевич М.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин.

Заступник декана з виховної роботи – Вернигора І.Ф., кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри селекції і біотехнології.

Заступник декана з наукової роботи – Орловський М.Й., кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри ТЗППР.

У структурі факультету 6 кафедр:

Кафедрами створено 12 філій на базі сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

Кафедра рослинництва
1. Інститут сільського господарства Полісся, УААН.
2. Черняхівська державна сортовипробувальна станція.

Кафедра селекції і біотехнології
1. Андрушівська державна сортовипробувальна станція.
2. Черняхівска державна сортовипробувальна станція.

Кафедра технології зберігання та переробки продукції рослинництва
1. ВАТ “Житомирська реалбаза хлібопродуктів.
2. Інститут сільського господарства Полісся УААН.

Кафедра грунтознавства і землеробства ДАУ
1. ВАТ “Ємільчинський льонозавод”.
2. Агропромислова фірма “Полісся - хміль” у формі ТОВ.

Кафедра захисту рослин
1. Інститут сільського господарства Полісся.
2. Державна інспекція карантину рослин.
3. Житомирський державний центр експертизи сортів рослин.
4. Приватне підприємство “Колос” Андрушівського району Житомирської області.

Навчальну та науково-дослідну роботу на факультеті забезпечують 52 викладачі та 13 співробітників. Серед викладацького колективу 9 докторів наук, професорів, 43 кандидати наук, в тому числі 27 доцентів. На даний час над дисертаційними роботами працюють понад 15 аспірантів з відривом та без відриву від виробництва.

Напрями наукових досліджень:

Ці проекти здійснюються за угодами з Міністерством агропромислової політики України, Міністерством надзвичайних ситуацій в справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, науково-дослідними установами системи НААНУ – Інститутом агроекології та біотехнології, Інститутом грунтознавства та агрохімії ім. Соколовського, Інститутом землеробства, Інститутом сільського господарства Полісся та зарубіжними навчальними закладами – Московською сільськогосподарською академією ім. Тімірязєва, Варшавським сільськогосподарським університетом, Шведським університетом сільськогосподарських наук.

Ліцензований об'єм прийому складає щорічно 100 студентів стаціонарної та заочної форми навчання зі спеціальності «Агрономія» та 50 зі спеціальності «Захист рослин», 50 студентів стаціонарної фори навчання спеціальності “Геодезія, картографія і землеустрій”.

До послуг студентів спеціалізовані лабораторії, оснащені сучасними приладами, наочним обладнанням, комп'ютерами тощо.

Є музей грунтознавства. У процесі навчально-виробничої підготовки студентів широко використовуються підрозділи факультету – ботанічний сад, дослідне поле.

Виробничу практику студенти проходять у господарствах різних форм власності Житомирської, Волинської, Рівненської та інших областей, а також у фермерських господарствах Данії, Польщі, Німеччини, Великої Британії, Франції та інших країн.

Студенти факультету беруть активну участь в художній самодіяльності та спортивно-масовій роботі університету.